Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

EXPERIMENTICA 21 // Luis Amalia: Stigma

Llun 1 Ion 0001 - Sul 7 Tach 2021
Seligman Theater

“Pan o’n i’n 10 oed, ro’n i eisiau bod yn gymnastwraig fenywaidd, ond bachgen oeddwn i. Yn 15 oed, ro’n i eisiau cael fy eisiau, ond ro’n i’n rhy flewog. Heno, fel perfformiwr, rydw i eisiau bod yn Ingrid Bergman. Ond collwr ydw i.”

Mae Stigma yn berfformiad sy’n croesi genres am graffu, methu, a byth yn ffitio. Gan archwilio naratifau a deuoliaeth cymdeithas drwy chwaraeon, hiwmor, ysbryd a hunaniaeth queer, bydd Luis yn defnyddio eu hobsesiynau artistig i wneud i chi deimlo’r angerdd: gan adrodd stori Esther Moya, gymnastwraig rymus a fethodd ag ennill medal yn Sydney 2000; ail-greu un o olygfeydd mwyaf teimladwy Ingrid Bergman yn Autumn Sonata; a rhannu eu hymweliad â sawna hoyw chwyslyd.

Mae Stigma yn sioe am fod yn chi eich hunan, hyd yn oed os ydych chi’n ffrîc. Y tro yma, collwyr fydd yn ysgrifennu hanes, nid enillwyr.

Gwneuthurwr perfformiadau queer ac anneuaidd o Sbaen sy’n byw ym Mhrydain yw Luis Amália. Mae eu harfer yn eistedd ar y croestoriad rhwng theatr, sinema a phensaernïaeth, ac mae’n archwilio hunaniaethau’r corff, gweadau, gofodau pensaernïol a cholled. Mae Luis yn tynnu ar gyfeiriadaeth o fyd gymnasteg, nofio cydamserol ac actoresau Hollywood.

Mae gwaith perfformio byw Luis wedi cael ei gynnwys yn rhaglenni lleoliadau a gwyliau ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, gan gynnwys: Arcola, Biennale Fenis, White Bear, Tristan Bates, Gŵyl Cyrion Brighton, Stockwell Playhouse, Bow Arts, Teatros del Canal, Prague Quadrennial a Matadero Madrid.


Cyfarwyddo a Pherfformio: Luis Amália
Testun: Adam Zmith a Luis Amália, gyda dyfyniadau o ‘Pelo y Pluma’ gan Xavi Bas
Cynorthwywyr mise en scène: Alice Esmé, M@artadelas, Oscar H. Tristancho, Lux Nieve, María Núñez.
Lleisiau gan: Xavi Bas, Sophie Tergeist, Kace Monney, Adam Zmith, Tash Walker, Alice Esmé Watson
Animeiddiadau: Mathieu Cadelo
Serameg: Saro Mixcoatl/Manita Dinamita
Cynorthwyydd â chysyniadau gymnasteg: Miriam Peña Riquelme
Delweddau Hyrwyddo: Oscar Nao, Luis Kevin Paraiso, Manel Ortega, Mr Mock Turtle ac Edouard Taufenbach
Diolch i: Ricardo Recuero, La Fabulosa, Ana Carnero Tijero, Ricardo Rodríguez González.

Lawrllwytho rhaglen EXPERIMENTICA 2021

Cefnogir EXPERIMENTICA gan Gyngor Celfyddydau Cymru

undefined     undefined

Prisiau:

Pay what you decide - £12, £8, £5, £3

All proceeds from ticket sales go directly back to supporting artists. Please pay what you can afford to help us to continue to support projects like EXPERIMENTICA.

Content warning: Contains nudity, swearing, and references to school bullying and body shame.

Duration: 1hr
No latecomers

This performance is unreserved seating.

You’re no longer required to book in ‘bubbles’.

For your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity so you can continue to observe social distancing if you prefer, although this isn’t always guaranteed.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd