Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Fat Blokes

Sad 2 - Sul 3 Gor 2022

Scottee & Friends Ltd. Yn cyflwyno
FAT BLOKES

Sioe ddawns o fath yw Fat Blokes, sydd wedi ennill gwobrau a gwerthu pob tocyn i sioeau, am geisio darganfod eich lle mewn byd sy’n dweud eich bod chi’n rhy dew.

Fe’i crëwyd gan bum cyfaill tew sydd erioed wedi gwneud y math yma o beth o’r blaen, ar y cyd â Lea Anderson, ac mae Fat Blokes yn eich cyflwyno i’w dicter tanbaid, eu cariad tuag at riot grrrl, a’u gallu i dorri gwynt ar alw.

Byddwch yn barod i gwympo mewn cariad gyda nhw.
Dyma wrthryfel tew.

“Sioe flin, hoffus a thyner...sioe sy’n codi ymwybyddiaeth theatraidd” ★★★★ Guardian

“Archwiliad teimladwy, ansentimental o wrywdod cwîar tew… Mae’n llwyddo’n rhagorol i ryngblethu dawns ac atgofion personol.” ★★★★ The Stage


CREDITS
Produced by Scottee & Friends Ltd.
Fat Blokes is supported using funding from Arts Council England. 
Co-commissioned by Southbank Centre and Home, Mancheste
Director: Scottee
Choreographer: Lea Anderson

Cast: Graham Mercer, Johnny Goode, Scottee, Joe Spencer, Asad Ullah

Executive Producer: Molly Nicholson
Touring Producer: Alice Carter
Production Manager: Helen Mugridge

Stage Manager: Virginie Serneels
Show Parent: Jen Smethurst
Lighting Designer: Marty Langthorne
AV Designer: Adam Young

Prisiau:

£14 / £12 

Duration: Approx 75mins (+ post show Q&A on Sat 2 Jul)
No latecomers
Age guidance: 
16+ 

Content warnings: includes strong language, partial nudity, references to trauma in particular transphobia and homophobia.

Hyd: Tua 75 munud
Ni chaniateir cyrraedd yn hwyr
Canllaw oedran: 16+

Rhybudd cynnwys: Iaith gref, noethni rhannol, cyfeiriadau at drawma, yn benodol trawsffobia a homoffobia. 


Unallocated seating - sold at full capacity.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd