Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Flossy and Boo: The Girl Who Couldn't Pretend
Sold Out

Flossy and Boo: The Girl Who Couldn't Pretend

Llun 21 Chw 2022

‘Dw i ddim eisiau esgus, does dim byd yma ond bocs. 
Dw i ddim eisiau dychmygu, does gen i fawr o ots.
Dim ond bocs bach sgwâr wedi’i wneud o bren,
Alla i ddim gweld dim byd mwy yn fy mhen.’

Un tro, roedd merch oedd yn methu esgus. Un dydd, pan oedd ei mam yn brysur, caiff ei gadael ar ei phen ei hunan mewn ystafell gyda dim byd ond bocs. Ond efallai nad dim ond bocs yw bocs wedi’r cwbl...

Mae The Girl Who Couldn’t Pretend yn stori antur am ferch sy’n ceisio dod o hyd i’w dychymyg. Gyda llawer o gymeriadau yn ei helpu ar hyd y ffordd, mae’n hela drwy goedwigoedd, y môr a’r awyr i esgus ei ffordd i rai o’r llefydd mwyaf anhygoel – o rasio morfilod gyda Brenhines y byd tanddwr, i hedfan mewn balŵn aer poeth i enwi’r sêr.

Gyda cherddoriaeth wreiddiol fyw, cymeriadau hwyliog a rhyngweithio, bydd Flossy a Boo yn dychwelyd gyda’u brand hudol o adrodd straeon yn y chwedl hyfryd yma am bŵer y dychymyg.

BSL gan Sami Dunn (2pm perfformiad)

Prisiau:

£10, £8

Please note, this event is now unallocated seating and more tickets have been released. For your comfort and safety, we're still selling at a reduced capacity.  

Duration: 1hr
Latecomers welcome

Perfect for 2-8 year olds but all are welcome!

-

Hyd: 1awr
Caniateir hwyrddyfodiaid

Perffaith ar gyfer plant 2-8 oed, ond mae croeso i bawb!

-

COVID safety: You must wear a face mask during the performance (exemptions apply). We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here

Tocynnau ac Amseroedd