Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

FROM HOME: Theatr Clwyd: For The Grace of You Go I

O'CH CARTREF: Theatr Clwyd: For The Grace of You Go I

Iau 8 - Mer 14 Gor 2021

Mwynhewch gomedi tywyll clodwiw Alan Harris yn y digwyddiad digidol cyfyngedig hwn, wedi'i ffilmio'n fyw o flaen cynulleidfa stiwdio yn Theatr Clwyd. Cafodd y 6 chamera, cipio HD llawn ei saethu a'i olygu gan dîm technegol a ffrydio byw Theatr Clwyd.

Yn ychwanegu cigoedd at pizzas, nid yw bywyd Jim yn mynd i unman.
Ond wrth wylio I Hired A Contract Killer, mae’n dod o hyd i ateb – fe fydd yn trefnu i rywun ei ladd.
Beth allai fynd o’i le?


 “A seriously clever new comedy” ★★★★ The Times

Amser rhedeg: 80mun
Oed: 15+ (yn cynnwys iaith gref a chyfeiriad at themâu heriol )

To support and book a ticket via Chapter, please use our direct ‘BOOK’ link on this page or click here. Your booking will be completed on Theatr Clwyd’s website.

Prisiau:

£3, £5, £8

Please choose a price which is right for you.

Tickets for this event give 24-hour access on the day you purchase. All the details about how to watch will be e-mailed to you on your ticket after purchase!

Captioned version available

Dewiswch y pris sydd yn iawn i chi, os gwelwch yn dda.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma’n rhoi mynediad 24 awr ar ddiwrnod eich pryniant. Bydd yr holl fanylion am sut i wylio yn cael ei e-bostio atoch ar eich tocyn wedi i chi ei brynu!

Fersiwn Capsiwn ar gael

Tocynnau ac Amseroedd