Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Go Faster Stripe Comedy: Bethany Black

Go Faster Stripe Comedy: Bethany Black

Llun 1 Ion 0001 - Sad 1 Ebr 2023

Rydyn ni’n falch iawn o groesawu’r bythol-boblogaidd Go Faster Stripe yn ôl i recordio cyfres wych arall o sioeau comedi yma yn Chapter.  
 
Yn 2019, fe wynebodd Beth y ffaith ei bod yn troi’n 40 oed drwy symud i bentre bach y tu allan i’r dre lle cafodd ei magu. Roedd hi wedi dychmygu y byddai’n gallu dianc rhag y cyfan, ond yn yr oes or-gysylltiedig sydd ohoni, roedd hynny braidd yn anoddach na’r disgwyl... Stori gwiar am fyw yng nghefn gwlad, damcaniaethau cynllwyn, cyflwr meddygol anffodus, ac adeiladu cyfrifiaduron. Fel y gwelwyd yn Cucumber, Banana, Tofu (C4), Doctor Who (BBC). Gwobr gomedi Joe.co.uk 2020.  
 
Bydd y perfformiad yma’n cael ei ffilmio. 
 
"Mae’ch llygad ar enillydd yn Bethany." **** Funny Women.  
**** Fest Mag.  

"Henry Cavill y byd comedi", Joe Lycett 
 
Cymerwch gip ar ddigwyddiadau eraill Go Faster Stripe sy’n digwydd ar yr un diwrnod gyda Rob Kemp, Wil Hodgson a Steve Hall.  

 

Prisiau:

£5 

Duration: 90 mins

Age guidance: TBC

Tocynnau ac Amseroedd