Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Holocaust

Holocaust

Llun 27 Ion
Seligman Theater

I nodi Diwrnod Holocost y Byd, bydd Mike Pearson a John Rowley yn darllen Holocaust - cadwyn o gerddi eithriadol, dychrynllyd, ond sy’n codi calon yn y pen draw gan y bardd-glerc o’r Unol Daleithiau, Charles Reznikoff - sy’n seiliedig ar Achosion Tribiwnlys Milwrol Nuremberg a threialon Adolf Eichmann. Byddant yn cymryd eu tro i siarad, ac yn ymuno â nhw bydd y cerddor Rhodri Davies fydd yn creu seinwedd fyw.

Mewn naratifau syml, heb sylwebaeth na dehongliad ychwanegol, mae Reznikoff yn galw ar bobl a llefydd a digwyddiadau, gan grisialu lluniau sy’n aflonyddu yn y meddwl. Mewn cyfnod o anghydfod, mae’n ein rhybuddio i fod yn wyliadwrus o hyd – mor gyffredin yw drwg o hyd.

‘Dydy e ddim yn cynnig sgrechian, crio, arsylwad agos o boen, na rhethreg. Dydy e ddim yn newid yr hyn mae’n ei ganfod, ond mae’n torri yma ac acw i sefydlu siâp y naratif, y gerddoriaeth’ George Szirtes. Yn 2015, cyflwynodd Pearson, Rowley, a’r artist sain Ian Watson, ddarlleniad wyth awr cofiadwy o Testimony: The United States (1885-1915) gan Charles Rexnikoff, yn seiliedig ar filoedd o drawsgrifiadau’r llys ar gyfer gŵyl Experimentica Chapter.

 

Prisiau:

£10 | £8

Tocynnau ac Amseroedd