Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

it will come later - iCoDaCo

Maw 24 - Iau 26 Medi 2019
Seligman Theater

Mewn gwaith dawns cyfoes rhyngwladol eofn ac elfennol, wedi'i berfformio a'i wylio o gwmpas set sy'n troi, mae chwe chorff yn gwthio yn erbyn ei gilydd mewn llif trawsnewidiol di-dor.

Daeth y coreograffwyr a pherfformwyr rhyngwladol unigryw hyn ynghyd i ddod o hyd i ffordd newydd o gydweithio. Fe wnaeth aflonyddwch gwleidyddol eu mamwledydd gynnau papur tanio'r cyfnewid rhyngddynt, gan greu microcosm ffisegol o gydweithio a chyd-drafod sy'n angenrheidiol ar gyfer yr oes gythryblus sydd ohoni.

Mae iCoDaCo (Cydweithfa Dawns Gyfoes Ryngwladol) yn brosiect rhyngddiwylliannol a gynhelir bob dwy flynedd, ac yn dod ag artistiaid o bedwar ban y byd ynghyd i gydweithio a chreu gweithiau dawns cyfoes.

Bydd sesiwn holi ac ateb 24 Medi

Prisiau:
£12.00

Tocynnau ac Amseroedd