Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Just A Few Words - Stammermouth

Just A Few Words - Stammermouth

Gwe 6 - Sad 7 Medi 2019
Seligman Theater

Ychydig eiriau i ddweud sut rydych chi'n teimlo. Ni ddylai gymryd yn hir. Ond, drama un dyn sydd ag atal dweud yw hon, a chaiff araith StammerMouth ei cholli wrth i bentwr parhaus o feddyliau dorri ar ei draws yn ddi-baid... Ac felly gallai hyn gymryd peth amser.

Ymdriniaeth dywyll a doniol o'r dasg letchwith o fynegiant, sy'n eich gwahodd chi i mewn i feddwl rhywun sydd ag atal dweud. Mewn partneriaeth gydag Unlimited; Cymdeithas Atal Dweud Prydain, Prifysgol Chichester ac Ymddiriedolaeth Mike Howley.

Enillydd Gwobr Ffefryn yr Ŵyl TicketSource yng Ngŵyl Cyrion Caerdydd, 2018.

Oedran 12+

Prisiau:
£10.00

Tocynnau ac Amseroedd