Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Just A Few Words - Stammermouth

Just A Few Words - Stammermouth

Gwe 6 - Sad 7 Medi 2019
Seligman Theater

Ychydig eiriau i ddweud sut rydych chi'n teimlo. Ni ddylai gymryd yn hir. Ond, drama un dyn sydd ag atal dweud yw hon, a chaiff araith StammerMouth ei cholli wrth i bentwr parhaus o feddyliau dorri ar ei draws yn ddi-baid... Ac felly gallai hyn gymryd peth amser.

Ymdriniaeth dywyll a doniol o'r dasg letchwith o fynegiant, sy'n eich gwahodd chi i mewn i feddwl rhywun sydd ag atal dweud. Mewn partneriaeth gydag Unlimited; Cymdeithas Atal Dweud Prydain, Prifysgol Chichester ac Ymddiriedolaeth Mike Howley.

Enillydd Gwobr Ffefryn yr Ŵyl TicketSource yng Ngŵyl Cyrion Caerdydd, 2018.

Oedran 12+

Prisiau:
£10.00

Tocynnau ac Amseroedd