Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Knuckles

Knuckles

Gwen 3 Meh
Seligman Theater

Mae’r diwrnod olaf o’r gwaith cyn ymddeol fel arfer yn un tawel a heddychlon. Oni bai mai eich enw yw Victor ‘The Knuckles’ Norman. Dyma stori ysgytiol, wedi’i seilio’n fras ar ddigwyddiadau go iawn, am lwyddiant a chwymp un dyn, a’r anhrefn a ddigwyddodd yn y canol.

Yn serennu Paul Black
Ysgrifennwyd gan Anthony Bunko
Cyflwynwyd gan Gurnwah Productions


Adborth gan y gynulleidfa

“Yn awdurdod ar y llwyfan o’r dechrau i’r diwedd, datgelodd Paul Black ei enaid wrth roi perfformiad syfrdanol diamwys.”

Prisiau:

£10

Show warning: Strobe lighting and haze

Duration: 1hr
No latecomers 
Age guidance: 16+


Hyd: 1 awr
Ni chaniateir hwyrddyfodiaid
Canllaw oed: 16+


Unallocated seating - sold at full capacity.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd