Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Newsoundwales: N’famady Kouyate + special guest James Bower

Newsoundwales: N’famady Kouyate + special guest James Bower

Ar gyfer eu gig gyntaf ers dros ddwy flynedd yn Chapter, roedd Newsoundwales am ddychwelyd gyda rhywbeth arbennig i godi’n hysbryd. Pan glywson nhw am N’famady Kouyaté, roedden nhw’n gwybod y byddai’n berffaith!  

Newsoundwales yn cyflwyno:
Cerddor ifanc egnïol o Guinea (Conakry) yw N’famady Kouyaté, a symudodd i Gaerdydd yn 2019. Mae’n aml-offerynnwr talentog sydd wedi syfrdanu cynulleidfaoedd ledled gwledydd Prydain ac Iwerddon gyda’i ddehongliadau modern o ganeuon a rhythmau traddodiadol Mandingue Gorllewin Affrica. Prif offeryn N’famady yw’r balaffon - y seiloffon pren traddodiadol sy’n gysegredig i ddiwylliant Gorllewin Affrica a’i dreftadaeth teuluol, sef y griot/djeli. Yn y perfformiad yma bydd band chwe rhan yn ymuno â N’famady.

Mae James Bower yn dod o Fangor yng Ngogledd Iwerddon yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae wedi bod yn meithrin enw da fel perfformiwr byw, gyda pherfformiadau nodedig yn Between the Trees a Gŵyl Werin y Rhath. Mae James yn llwyddo i ddefnyddio fformiwla sefydledig y canwr-cyfansoddwr, a’i droi’n rhywbeth ffres a diddorol. 

Prisiau:

£15

Duration: 3hrs, inlcuding an interval
Latecomers welcome
Age guidance: 14+ 

-

Hyd: 3awr, yn cynnwys egwyl
Caniateir hwyrddyfodiaid
Canllaw oed: 14+  

-

Please note this is a STANDING gig, sold at full capacity.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd