Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Nothing Happens (Twice)

Wedi’i gyflwyno gan Little Soldiers

Ar ôl rhai blynyddoedd cyffrous yn creu a theithio sioeau ledled y byd, fe gollodd Mercè a Patricia fomentwm rhywsut, ac maen nhw wedi cyrraedd pen eu tennyn. Roedden nhw’n gwybod erioed y byddai creu theatr yn anodd, ond pan mae’n rhaid iddyn nhw wisgo fel fflamingos mewn canolfan siopa i ddod â dau ben llinyn ynghyd, maen nhw’n ystyried rhoi’r ffidil yn y to.

A all eu breuddwyd o lwyfannu Waiting for Godot eu cael nhw’n ôl ar y trywydd cywir, neu a fydd eu hen ddyhead yn cael ei grogi tan y tâp coch?

Archwiliad doniol, a theimladwy ar adegau, o gwmnïaeth, cyd-ddibyniaeth, a’r hyn sy’n ein cymell ni i ddal ati, hyd yn oed yn wyneb methiant a waliau biwrocrataidd.

Saesneg, gyda rhywfaint o Sbaeneg gydag is-deitlau

Prisiau:

£14 / £12 

Content warning: Loud noises and strong language

Duration: 1hr 
Latecomers welcome
Age guidance: 14+

-

Hyd: 1awr
Caniateir hwyrddyfodiaid
Canlaw oed: 14+

Rhybudd Cynnwys: Swn uchel a iaith gref

-

Unallocated seating - please note this event is sold at full capacity.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd