Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Owl At Home

Owl At Home

Theatr Iolo yn cyflwyno

Owl at Home

Wedi’i seilio ar y llyfr â darluniau i blant gan Arnold Lobel Addaswyd i’r llwyfan gan Rina Vergano + Theatr Iolo

Mae 'Owl’ yn byw mewn tŷ bach clyd mewn boncyff gwag yn y goedwig. Ond gan fod ‘Owl’ yn unig druan, mae’n canu iddo’i hun ac yn chwilio am ffyrdd i ladd yr amser. Mae’n pendroni llawer am bethau. Beth fyddai’n digwydd pe bai’n gwahodd y gaeaf i mewn i’w dŷ? Ydi ‘Owl’ yn gallu bod mewn dau le ar yr un pryd?

Wrth i’w ddychymyg garlamu, mae pethau o’i gwmpas yn dechrau dod yn fyw. Ac mae’n dod o hyd i ffrind yn sydyn, ffrind sy’n barod i’w ddilyn i ben draw’r byd... os yw ‘Owl’ yn dymuno hynny neu beidio!

Mae Owl at Home yn stori hudolus gyda cherddoriaeth, a honno’n dangos sut mae cyfeillgarwch yn cuddio yn y llefydd mwyaf annisgwyl.

Perfformiad â Dsigrifiad Sain ar Mercher 2 Tachwedd am 10yb.

Perfformiad Ymlaciedig ar Iau 3 Tachwedd am 10yb.

 

Owl at Home: Taflen BSL 

Prisiau:

£10 / £8

Age Guidance: Children aged 5-11 and their families

Canllaw Oedran: Plant rhwng 5 ac 11 oed a’u teuluoedd

 

Unallocated seating - sold at full capacity 

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd