Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Pepper and Honey

Mae dau fath o berson. Y rhai sy’n symud i ffwrdd. A’r rhai sy’n aros ac yn disgwyl...

Fwynheuoch chi The Great British Bake Off? Yna byddwch chi wrth eich boddau gyda’r sioe yma sy’n mynd i’r afael â’ch synhwyrau a’ch dychymyg. 

Drama newydd am ddwy fenyw sy’n cwestiynu ystyr cartref yw Pepper and Honey. Mae’r ddrama wedi’i hamseru’n berffaith er mwyn cynnig bisged bupur Groataidd berffaith, wedi’i phobi’n fyw o flaen y gynulleidfa a gyda’u cymorth.

Caiff y broses fyw o bobi ei phlethu gyda stori am sut beth yw ymgartrefu mewn gwlad wahanol, gwahaniaethau diwylliannol, ceisio peidio â theimlo fel estron yn eich gwlad fabwysiedig, a’r gwrthdaro rhwng cynnal traddodiadau’r hen wlad a chroesawu rhai’r wlad newydd.

“Stori ddynol iawn, sy’n heriol ar adegau, am yr hyn sy’n ein rhannu ac yn ein huno. Gwaith actio cywrain a chynhyrchiad di-fai.” David Lane, hyrwyddwr teithiol gwledig

Crëwyd gan Notnow Collective, sef cwmni o Birmingham a gaiff ei arwain gan ddwy wneuthurwraig theatr o Groatia, ac fe’i hysgrifennwyd gan gyd-sylfaenydd y cwmni Kristina Gavran.

Prisiau:

£12, £10

Please note, this event is now unallocated seating. For your comfort and safety, we're still selling at a reduced capacity.  

Duration: 80mins 
Latecomers welcome
Recommended for adults, but children welcome 

In English, with small amount of Croatian (subtitled) 

-

Hyd: 80munud
Caniateir hwyrddyfodiaid
I oedolion, ond mae croeso i blant 

Saesneg, ac ychydig o Groateg (gydag isdeitlau)

-

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here."

Tocynnau ac Amseroedd