Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Phil Okwedy: The Gods Are All Here

Iau 20 Hyd
Seligman Theater

 

Wedi’i sbarduno ar ôl darganfod cyfres o lythyron gan ei dad yn Nigeria at ei fam yng Nghymru, mae The Gods Are All Here yn berfformiad un dyn cymhellol, telynegol a gwresog gan y storïwr meistrolgar, Phil Okwedy.

Mae’r stori gyfareddol yma’n plethu myth, cân, chwedlau a llên gwerin Affricanwyr ar wasgar gyda stori bersonol ryfeddol sy’n datgelu profiadau Phil yn tyfu i fyny fel plentyn â threftadaeth ddeuol yng Nghymru’r chwedegau a’r saithdegau. 

Gan olrhain y cyfnod mewn bywyd pan ddywedir bod plant yn edrych ar eu rhieni fel duwiau, ac yntau heb fyw gyda nhw erioed, mae Phil yn ystyried tybed a oedd ei rieni, mewn gwirionedd, y duwiau roedd e wedi dychmygu oedden nhw...

Gan archwilio cydraddoldeb, rhyddid, hiliaeth, teulu, a thyfu i fyny heb eich rhieni genedigol mewn perfformiad teimladwy, doniol ac atgofus, mae The Gods Are All Here yn stori fythol ac yn stori’r presennol ar yr un pryd.

Gwaith sy’n adrodd straeon gwych, gan gyfuno straeon personol, traddodiadol, ac wedi’u hail-ddychmygu mewn ffordd unigryw. Teimladwy a gafaelgar iawn drwyddo draw, rydych chi bob 
amser eisiau gwybod ‘beth sy’n digwydd nesaf'.”
Aelod o’r gynulleidfa

"Mae’r sioe syfrdanol yma wedi’i chrefftio’n ysblennydd" - Rufus Mufasa

 

BSL Provided by Anthony Evans.

Prisiau:

£12 / £10 

Duration: 2 hours with 15 minute interval. 

Age guidance: 12+

Latecomers allowed.

Hyd: 2 awr efo cyfwng 15 munud. 

Canllaw oedran: 12+ 

Croeso i hwyrddyfodiad.

 

Tocynnau ac Amseroedd