Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Right Where We Left Us

Right Where We Left Us

Mer 28 Medi - Sad 1 , Llun 3 - Mer 5 Hyd 2022
Seligman Theater

Mae’r ddrama tri chymeriad ffraeth a thelynegol yma’n cynnig archwiliad teimladwy o’r hyn sy’n  digwydd pan nad yw pethau’n “hapus am byth”. 

“Ro’n i’n meddwl y bydden i’n gweithio arno fe.
Yn ei geisio tan i fi anadlu fy anadl ola’.
Roedd fy uchelgais a fy mharodrwydd mor bendant â hynny.
Ond bydd uchelgais...
Bydd uchelgais yn eich lladd.”

Mae’r sbarc yn digwydd yn syth. Filltiroedd oddi cartre, maen nhw’n dod o hyd i’w gilydd. 
Roedden nhw’n mynd i’w gwneud hi, gyda’i gilydd.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, a’r byd wedi’i ailosod a’i newid am byth, maen nhw’n 
dychwelyd at ble adawon nhw bethau. Mae un yn awdur arobryn, a’r llall yn mabwysiadu 
plentyn ac yn rhoi ffydd mewn crisialau.

Mae’r sbarc yn dal yno, yn drydanol ac yn beryglus. Ond sut ydych chi’n gwella ar ôl cael eich 
llosgi?

Mae’r ddrama tri chymeriad ffraeth a thelynegol yma gan Rebecca Jade Hammond, sgriptwraig o 
Gaerdydd sydd wedi cyrraedd rhestr byr Papatango, yn archwiliad teimladwy o’r hyn sy’n digwydd 
pan nad yw pethau’n “hapus am byth”.

Cyfarwyddwyd y sioe gan Chelsey Gillard. Cafodd ei phenodi’n ddiweddar fel Cyfarwyddwr Artistig 
Theatr Torch yn Aberdaugleddau.

Taflen sain ar gael ymaRight Where We Left Us Audio Flyer 2022 - YouTube

Pe bawn i am grynhoi ail gynhyrchiad Chippy Lane mewn gair, y gair yna bron yn sicr fyddai ‘cariad’. 
Ar y llwyfan ac oddi arno, mae cariad yn treiddio drwy bob twll a chornel.
Wales Arts Review.

Mae Rebecca’n arloesi gyda chyfleoedd i awduron benywaidd o Gymru hyrwyddo eu sgiliau a thorri 
trwy’r ffiniau a’r ystrydebau mewn gwaith ysgrifennu maen nhw wedi cael eu cyfyngu iddo’n 
flaenorol.
The Cardiffian.

 

Mae yna dau gwmni o actorion yn perfformio ar nosweithiau gwahanol, fwy o wybodaeth isod.

Cwmni 1

Hannah Daniel

Jacob Ifan

Jonathan Hawkins

Cwmni 2

Rick Yale

François Pandolfo

Jonathan Hawkins


Mer 28 Medi: Cwmni 1 @ 7:30pm

Iau 29 Medi: Cwmni 2 matinee @ 2:30pm, Cwmni 1 (Press night) @ 7:30pm

Gwen 30 Medi: Cwmni 2 (Press night) @ 7:30pm

Sad 1 Hydref: Cwmni 2 @ 2:30pm *BSL Interpreted, Cwmni 1 @ 7:30pm

Llun 3 Hydref: Cwmni 2 @ 7:30pm

Maw 4 Hydref: Cwmni 1 @ 7:30pm*

Mer 5 Hydref: Cwmni 1 @ 2:30pm, Cwmni 2 @ 7:30pm

 

* Trafodaeth ôl-sioe o 30 munud yn ddechrau 15 munud ar ôl y sioe ar 4 Hydref. Bydd y drafodaeth hefo'r cast o'r noson yna - Hannah Daniel, Jacob Ifan, Jonathan Hawkins a'r cyfarwyddwr Chelsey Gillard. 

Twitter: https://twitter.com/chippylaneprod
Instagram: https://www.instagram.com/chippylaneproductions/
Facedbook: https://www.facebook.com/chippylaneproductions

Prisiau:

£12 / £10 

Duration: 70 mins 

Age Guidance: 16+

Content Warnings: Use of smoke machines and flashing lights. Strong language, sexual references, emotional abuse, reference to death and use of smoking paraphernalia. 

Cathryn McShane-Kouyaté is the BSL interpreter for the Saturday 1 October at 2:30pm performance.

The Director will be providing a Touch Tour on 1 October, from 6-6:30pm before the 7:30pm show. There is no need to book tickets for the Touch Tour, but please make yourself known at our Information Desk.

Bydd y Cyfarwyddwr yn darparu Taith Gyffwrdd ar 1 Hydref, o 6-6:30pm cyn y sioe am 7:30pm. Nid oes angen archebu tocynnau ar gyfer y Daith Gyffwrdd, ond gwnewch eich hun yn hysbys wrth ein Desg Wybodaeth.

Tocynnau ac Amseroedd