Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Robert Newman’s Total Eclipse of Descartes
Sold Out

Robert Newman’s Total Eclipse of Descartes

Llun 1 Ion 0001 - Sul 27 Hyd 2019
Seligman Theater

Yn seiliedig ar gyfres lwyddiannus BBC Radio 4 Rob Newman's Total Eclipse of Descartes, mae taith athronyddol chwyrlïol Rob yn archwilio tair mil o flynyddoedd o syniadau drwg a da, o Pythagoras a cheir di-yrrwr, i fynachod Bwdhaidd sy'n arnofio, cŵn Pavlov, mam Jean-Paul Sartre, Dyn Tew ar y Bont, T.Rex, Morrissey a mwncïod o wifren.

Mewn byd sydd wedi mynd yn wallgo, a all athroniaeth helpu? Mae'r sioe newydd ddisglair a gwych yma'n ceisio ateb hyn.

 

Prisiau:
£14.00

Tocynnau ac Amseroedd