Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Robin Morgan & Friends Comedy: Jessica Fostekew, Clint Edwards & Sindhu Vee

Comedi Robin Morgan & Chyfeillion: Jessica Fostekew, Clint Edwards & Sindhu Vee

Digwyddiad Comedi Stand-Yp Rhithiol

It’s our second virtual comedy gig with Robin Morgan & Friends! We have some super-duper comedians lined up! Including:

ROBIN MORGAN
Wedi ei glywed ar The Now Show ar Radio 4 a Safe Space Ellie Taylor, ac wedi’i weld ar  Stand Up At BBC Wales ar BBC One. “Hard-working, well-written stand-up from a massively likeable performer who must surely be on the verge of nationwide fame” (Chortle) 

JESSICA FOSTEKEW
As seen on Live At The Apollo, QI, co-host of The Guilty Feminist podcast, nominated for Best Show at the 2019 Edinburgh Festival. Jessica performed at Chapter earlier in the year with her sell-out show ‘Hench’. “Consistently hilarious” Fest

CLINT EDWARDS
Writer for Never Mind The Buzzcocks, Warm-Up for Have I Got News For You and Mock The Week, Tour Support for Rhod Gilbert. In usual times, Clint organises Drones Comedy Club at Chapter every month.

SINDHU VEE
Live At The Apollo, QI, Mock The Week, Have I Got News For You, The Guilty Feminist. "...an assured performance where she effortlessly manages to be simultaneously waspish yet instantly very likeable." (Chortle)

Gallwch ymuno gyda nhw mewn dwy ffordd:

Gallwch fod yn y ‘rhes flaen’, sy’n golygu y byddwch chi mewn ar yr alwad Zoom gyda’r perfformwyr ac aelodau eraill y gynulleidfa. Byddwch chi’n rhan o’r sioe (ond yn bendant nid mewn ffordd gwneud hwyl am eich pen!) Y peth agosaf i gyd at fod mewn gig comedi go iawn. Mae’r tocynnau hyn yn brin a’r cyntaf i’r felin fydd hi o ran gwerthu.   

Gwell da chi wylio’r sioe yn ddiogel anhysbys? Dim problem! Gallwch diwnio mewn a mwynhau diddanwch y noson heb i’r perfformwyr eich gweld!  

Ar ddiwrnod y sioe byddwch yn cael côd Zoom a gwell i chi ‘gymryd eich sedd’ (mewngofnodi i’r cyfarfod) tua 7.45pm. Cerwch i hol y diodydd, ewch i’r tŷ bach a mwynhewch noson wych!

 *Nodwch bod pob act wedi’u cadarnhau. Os bydd amgylchiadau na ragwelwyd gall yr actiau newid.

undefined

undefined

 

undefined

undefined

Prisiau:

£5

Tocynnau ac Amseroedd