Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

CHAPTER FROM HOME: Robin Morgan & Friends Comedy

CHAPTER O'CH CARTREF: Comedi Robin Morgan & Chyfeillion

Llun 1 Ion 0001 - Iau 29 Ebr 2021

Dyma mis Ebrill sioe gomedi rhithiol gyda Robin Morgan & Chyfeillion! Yn cyflwyno:

KIRI PRITCHARD-MCLEAN (Have I Got News For You, Live At The Apollo, Would I Lie To You?), SCOTT BENNETT (BBC Radio 4 The News Quiz, Stand Up From The Shed and Support Act for Rob Brydon) & ATHENA KUGBLENU (Mock The Week, The News Quiz and Writer for Frankie Boyle’s New World Order and The Russell Howard Hour)

Ac fel yr arfer, eich cyflwynydd am y noson fydd:

ROBIN MORGAN (The Now Show, Ellie Taylor’s Safe Space, Romesh Presents, Stand Up At BBC Wales)

Gallwch ymuno gyda nhw mewn dwy ffordd:

Gallwch fod yn y ‘rhes flaen’, sy’n golygu y byddwch chi mewn ar yr alwad Zoom gyda’r perfformwyr ac aelodau eraill y gynulleidfa. Byddwch chi’n rhan o’r sioe (ond yn bendant nid mewn ffordd gwneud hwyl am eich pen!) Y peth agosaf i gyd at fod mewn gig comedi go iawn. Mae’r tocynnau hyn yn brin a’r cyntaf i’r felin fydd hi o ran gwerthu.   

Gwell da chi wylio’r sioe yn ddiogel anhysbys? Dim problem! Gallwch diwnio mewn a mwynhau diddanwch y noson heb i’r perfformwyr eich gweld!  

Ar ddiwrnod y sioe byddwch yn cael côd Zoom a gwell i chi ‘gymryd eich sedd’ (mewngofnodi i’r cyfarfod) tua 7.45pm. Cerwch i hol y diodydd, ewch i’r tŷ bach a mwynhewch noson wych!

Dylech edrych yn eich ffolder sbwriel/sbam am yr e-bost. Os cewch chi unrhyw broblemau, anfonwch e-bost at ticketing@chapter.org

 *Nodwch bod pob act wedi’u cadarnhau. Os bydd amgylchiadau na ragwelwyd gall yr actiau newid.​

+ Bydd capsiynau byw ar gael ar gyfer y perfformiad yma

Suitable for ages 14+ advisory. May include strong language and themes of an adult nature

Prisiau:

+ Live captions available

On the day of the show you’ll be sent a Zoom code, and best to ‘take your seat’ (log onto the meeting) at around 7.45pm. 

Suitable for ages 14+ advisory. May include strong language and themes of an adult nature.

Please note you may need to check your junk/spam folder for the email. For queries, please email ticketing@chapter.org

If you can, please purchase a ticket for each member of your household who would like to watch.

Tickets on sale until 1hr prior to event start time

£5

Tocynnau ac Amseroedd