Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Robin Morgan & Friends: Virtual Stand-Up Comedy Event

Robin Morgan & Chyfeillion: Digwyddiad Comedi Stand-Yp Rhithiol

Gwe 3 Gorff

Yn cynnwys Angela Barnes, Stephen Bailey a Leroy Brito undefined

Ddeng mlynedd yn ôl fe berfformiodd Robin Morgan ei sioe stand-yp gyntaf erioed yn Chapter. Roeddem ar fin dathlu gydag e y mis hwn ac yna aeth pethe’n gachu hwch!  Roedden ni dal eisiau dathlu gyda Robin a gyda chi, felly rydyn ni wrth ein bodd i gyflwyno digwyddiad stand-yp rhithiol arbennig.  

Byddai Robin a rhai o’i gyfelllion comedi gorau wrth eu bodd yn cael cynulleidfa a gallwch ymuno gyda nhw mewn dwy ffordd.  

Gallwch fod yn y ‘rhes flaen’, sy’n golygu y byddwch chi mewn ar yr alwad Zoom gyda’r perfformwyr ac aelodau eraill y gynulleidfa. Byddwch chi’n rhan o’r sioe (ond yn bendant nid mewn ffordd gwneud hwyl am eich pen!) Y peth agosaf i gyd at fod mewn gig comedi go iawn. Mae’r tocynnau hyn yn brin a’r cyntaf i’r felin fydd hi o ran gwerthu.   

Gwell da chi wylio’r sioe yn ddiogel anhysbys? Dim problem! Gallwch diwnio mewn a mwynhau diddanwch y noson heb i’r perfformwyr eich gweld!  

Ar ddiwrnod y sioe byddwch yn cael côd Zoom a gwell i chi ‘gymryd eich sedd’ (mewngofnodi i’r cyfarfod) tua 7.45pm. Cerwch i hol y diodydd, ewch i’r tŷ bach a mwynhewch noson wych! 

 

ROBIN MORGAN

Wedi ei glywed ar The Now Show ar Radio 4 a Safe Space Ellie Taylor, ac wedi’i weld ar  Stand Up At BBC Wales ar BBC One 

“Hard-working, well-written stand-up from a massively likeable performer who must surely be on the verge of nationwide fame” (Chortle) 

ANGELA BARNES

Cyflwynydd The News Quiz ar Radio 4, ac hefyd wedi bod ar Mock The Week a Live At The Apollo.  

“Brilliantly funny” (Sarah Millican) 

STEPHEN BAILEY

Cyflwynydd Celebs On the Farm ar C5 a Takeshi’s Castle ar Comedy Central, sydd hefyd wedi bod ar Live At The Apollo a Celebrity Mastermind. 

“A superstar in the making” (British Comedy Guide) 

LEROY BRITO

A welwyd ar Tourist Trap ar BBC One a chyflwynydd Fake Views ar BBC Radio Wales. 

“Uniquely observational” (Buzz Magazine) 

 

 *Nodwch bod pob act wedi’u cadarnhau. Os bydd amgylchiadau na ragwelwyd gall yr actiau newid. 

Prisiau:

£5

Tocynnau ac Amseroedd