Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Second Hand Dance: Touch

Gwen 22 - Sad 23 Tach 2019
Seligman Theater

Fi sy’n cynnig, ti sy’n dewis. Fi sy’n rhoi, ti sy’n edrych. Rydyn ni’n cyffwrdd. Rydyn ni’n chwarae. Rydyn ni’n dawnsio.

Perfformiad tyner i blantos 0-3 oed i ddarganfod grym y ddawns.

Sioe ddawns fyrfyfyr a rhyngweithiol yw Toucha berfformir gan bedwar dawnsiwr a DJ. Mae oedolion a phlant yn cael y cyfle i wylio, chwarae a dawnsio wrth i’r perfformwyr symud yn hyfryd ac yn ddeheuig i sgôr gerddorol gymysg fyw.

Profiad tyner a chwareus sydd wedi’i saernïo’n gain ac sy’n cadarnhau grym cyffyrddiad a dawns yn yr oes ddigidol.

Amserau’r perfformiadau:

11yb — plant sydd heb eu gollwng
2yp — plant sy’n cerdded 

Dylech nodi bod sioeau i ‘blant sydd heb eu gollwng’ yn dyner ei naws ac i blant o 4 mis nes eu bod yn cerdded. Os ydych yn dod â phlant o wahanol oedrannau, dewiswch y perfformiadau i blant sy’n cerdded.

 

undefined   GŴYL DDAWNS CAERDYDD​

Prisiau:

£10.00 (£5.00 Children)

Family ticket available

Tocynnau ac Amseroedd