Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Sinfonia Cymru CURATE: That’s Not Very Ladylike!

Sinfonia Cymru CURATE: That’s Not Very Ladylike!

Llun 1 Ion 0001 - Sul 12 Meh 2022

Sinfonia Cymru yn cylfwyno CURATE: ‘That’s Not Very Ladylike!’

“That’s not very ladylike!” Dyna’n union ddywedodd un aelod o gynulleidfa ar ôl gweld y fiolinydd Katie Foster yn chwibanu. Ysbrydolwyd Katie i ddechrau archwilio beth mae bod yn ‘ladylike’ yn ei olygu ym myd cerddoriaeth, ac mae hi’n barod i ddatgelu’r cyfan!

Wrth i ni droi ein sylw at gyfansoddwyr ac artistiaid benywaidd sydd wedi torri drwy’r rhwystrau dros y blynyddoedd, mae’r rhaglen hon yn chwalu’r stereoteipiau rhyw a genre fel ei gilydd. Cewch eich cludo ar daith sy’n cynnwys cerddoriaeth glasurol, jazz a gwerin.  Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch, a mwynhewch. #girlpower

Prisiau:

 £14 / £12 / £8 / £3

Unallocated seating - sold at full capacity.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd