Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Steven Elliott presents… I’m Your Man: A tribute to Leonard Cohen
Sold Out

Steven Elliott yn cyflwyno… I’m Your Man: A tribute to Leonard Cohen

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 24 Medi 2021

Prisiau:

£10

Please book for your entire party in one booking transaction if you want to sit together 

Ystyriwch archebu ar gyfer eich criw cyfan mewn un archeb os hoffech eistedd gyda’ch gilydd

Covid restrictions apply (1m social distancing between groups), details here / Bydd cyfyngiadau Covid ar waith (cadw pellter cymdeithasol), mae'r manylion yma

For queries, please email ticketing@chapter.org / Os oes gennych ymholiad anfonwch e-bost at ticketing@chapter.org

 

Tocynnau ac Amseroedd