Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
The Creature - Company Of Sirens

The Creature - Company Of Sirens

Maw 1 - Sad 5 , Maw 8 - Iau 10 Hyd
Seligman Theater

Pan mae rhywun yn lladd, pan mae eu trosedd mor ofnadwy ac annirnadwy, allwn ni eu galw nhw’n berson? Pwy sydd ar fai? Pwy a/neu beth sy’n creu bwystfil?

Gyda Frankenstein gan Mary Shelley yn ysbrydoliaeth, mae The Creature yn digwydd ym meddwl ac yng nghell carchar bachgen ifanc mewn uned ddiogel, wrth iddo geisio osgoi cymryd cyfrifoldeb am yr hyn mae wedi’i wneud, gan geisio ei ddeall ar yr un pryd.


Datblygwyd y ddrama gomisiwn yma drwy waith gyda throseddwyr ifanc, ac mae’n archwilio beth yw gwraidd ymddygiad troseddol ac yn gofyn beth sy’n ein gwneud ni’n fwystfilod.

Sgwrs ar ôl y Sioe: 01.10 8pm

British Sign Language interpreted performance: Fri 04 Oct, 8pm ** CANCELLED **  

Age 15+
Warning: contains flashing lights

Prisiau:
£12.00

Tocynnau ac Amseroedd