Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

The Devil's Violin: The Beast In Me

Llun 1 Ion 0001 - Iau 23 Meh 2022

Dychmygwch fyd lle mae’r llinellau sy’n gwahanu dynoliaeth ac anifeiliaid yn aneglur, lle mae coedwigoedd tywyll yn cynnig lloches ynghyd â pherygl, a lle nad yw gwaed bob amser yn dewach na dŵr.

The Devil’s Violin yw Daniel Morden (stori), Oliver Wilson-Dickson (ffidil) a Sarah Moody (sielo). Mae eu sioe newydd yn dapestri o straeon wedi’u plethu’n feistrolgar am ein canfyddiad o harddwch a gwerth caredigrwydd.

“Mewn blynyddoedd i ddod, bydd hen ffrindiau’n troi at ei gilydd ac yn cofio heno, gan ail-fyw’r pleser pan ddaeth The Devil’s Violin i’r dre gyda synhwyrau’r 21ain ganrif i wella’r grefft hynafol o adrodd straeon.”  Avril Silk

“Cyfuniad syfrdanol o gerddoriaeth, sain a stori.” The Times 

www.thedevilsviolin.co.uk/tour-dates 


Mae Daniel Morden wedi plesio cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’i berfformiadau, gan gynnwys gwyliau adrodd straeon Vancouver, Oslo a Yukon, yn Beyond The Border, gwyliau Caerfaddon a Cheltenham ac mewn lleoliadau ledled Prydain. Cafodd Fedal Gŵyl y Gelli am ei gyfraniad i adrodd straeon. 

Mae Sarah Moody wedi gweithio fel cerddor gyda chwmnïau fel Kneehigh, London Bubble a Wildworks ac mae wedi cyfansoddi cerddoriaeth i ddramâu Radio’r BBC a sawl cwmni theatr fel Travelling Light a Stuff & Nonsense. Mae’n chwarae ag amrywiaeth o fandiau ac yn recordio fel cerddor sesiwn. 

Mae Oliver Wilson-Dickson yn chwarae gyda Mabon gan Jamie Smith a’r triawd ALAW. Mae’n cydweithio’n rheolaidd gyda Daniel Morden a gyda’r acordionydd Luke Carver Goss. Mae wedi cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer cynyrchiadau llwyfan a drama ar BBC Radio 4. Mae hefyd yn chwarae ym mand y tŷ ar Noson Lawen.

Prisiau:

£14 / £12

Duration: Approx. 2hrs, including 20 min interval
No latecomers
Age guidance: 10+

-

Hyd: Tua 2 awr, yn cynnwys egwyl o 20 munud
Ni chaniateir cyrraedd yn hwyr
Canllaw oedran: 10+


Unallocated seating - sold at full capacity.

COVID safety: We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd