Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

The Revenge of Popperface

Iau 22 - Sad 24 Medi 2022

Theatr Seligman

Yn THE REVENGE OF POPPERFACE, mae hunan-gysgod neu ego arall yr artist Gareth Chambers yn gwahodd cynulleidfaoedd i wylio mytholegau personol yn cael eu crefftio mewn amser go iawn, drwy ddawns, crefft ymladd cymysg, a bocsio.

Mae Popperface yn atgyfodi, gan gofleidio eu henw wrth ymgorffori’r gor-ddefnydd o amyl nitrad (poppers) â gwefus las ac yn chwyddedig. Ar gyfer y perfformiad 45 munud yma, mae’r cyfriniol a’r operatig yn curo gyda’i gilydd, gan weithio tuag at grescendo tanddaearol, wedi’i ymdrochi yng nghân estynedig yr arloeswr disgo o Ffrainc (ac awen Salvador Dali), Amanda Lear.

Archwiliad arbrofol o’r gwrywaidd gan ddefnyddio gwaith ymchwil a datblygiad a wnaed yn Hull, Nottingham ac yn ystod y cyfnod clo, wedi’i grisialu ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, a’i gyflwyno gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. 

Rhybudd: Bydd y perfformiad yma’n cynnwys tarth, golygfeydd o noethni, golygfeydd o drais, gyda gwaed ffug a cherddoriaeth swnllyd.

Prisiau:

£10/ £8 concessions

Duration: 50 mins

Age guidance: 18+

Show warnings: Haze, nudity, darkness, violence, loud music and fake blood 

 

Hyd: 50 munud

Canllaw oed: 18+ 

Rhybuddion sioe: niwl, noethni, tywyllwch, trais, cerddoriaeth uchel a gwaed ffug

Tocynnau ac Amseroedd