Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Theatr Genedlaethol Cymru & Theatr Iolo: Llygoden yr Eira

Sad 27 Tach 2021

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno 
LLYGODEN YR EIRA

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company.

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac mae’r eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair. 

Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira? Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Gan lithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli gyda’i gilydd yn y byd rhyfeddol hwn.

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, yn llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

This play is presented in the Welsh language.

Prisiau:

£10 (Oedlyn/Adult)
£8 (Plentyn/Child)
£30 (Teulu o 4/Family of 4)

Canllaw oed / Age Guidance: 
Plant o dan 5 a’u teuluoedd / Children under 5 and their families

Hyd / Duration:
45 munud / 45 minutes 

Latecomers welcome 


This performance is unreserved seating. Although social distancing is no longer required, for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity so that each family has space during the performance.

Ystyriwch archebu ar gyfer eich criw cyfan mewn un archeb os hoffech eistedd gyda’ch gilydd

Please book for your entire party in one booking transaction if you'd like to sit together

Unreserved seating - for your comfort and safety, we’re selling at a reduced capacity. 

COVID safety: In line with Welsh Government legislation, you’ll need to show a COVID Pass or proof of a recent negative test result to attend. For further details, click here. We have a number of measures in place to ensure that your visit is enjoyable and as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd