Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Theatr Iolo a Kitsch & Sync: Hoof

Maw 15 - Gwen 18 Rhag 2020

Due the MET office issuing a yellow weather warning in Cardiff, we've had to make the sad decision to cancel the 3 shows of HOOF! on Friday 18 December 2020. All customers have been contacted via email and will be issued with a full refund and as soon as we are able. 

 

Theatr Iolo a Kitsch & Sync yn cyflwyno
HOOF!
Antur hudol i’r goleuadau mawr

Ac o flaen fy llygaid - wel, tawn i’n marw! - llwyfan llawn golau ac un, dau, tri charw! yn dod i’r golwg chwipyn, chwap, ac ar ben hynny’n dawnsio tap!!

Mae tri charw bach yn dod ar draws rhywbeth annisgwyl pan drawan nhw ar hen theatr anghyfannedd yn y goedwig. Mae’r tri sosi’n snwfflian o gwmpas eu darganfyddiad newydd a buan yn eu cael eu hunain yn y goleuadau mawr ac ar lwyfan am y tro cynta un! Fydd tapio carnau’r ffrindiau’n ddigon i roi bywyd o’r newydd i’r hen theatr angof? Ynte gaiff y goleuadau’u diffodd am byth?

Dewch at Theatr Iolo dros y gaea a ninnau’n gweddnewid y man o flaen Chapter yn llwyfan awyr agored hudol â’n theatr deithiol newydd sbon danlli grai. A llwyfannau yng Nghaerdydd yn dal i fod yn dywyll dros y Dolig eleni, does dim dau na fydd Hoof! yn dod â mymryn o oleuni’n ôl i galon eich cymuned leol.

 


 

Canllaw oedran: pedair oed a throsodd ond yn addas i’r teulu i gyd!

Hyd y perfformiad: ugain munud

Cofiwch mai yn yr awyr agored o flaen Chapter y mae’r perfformiad, felly lapiwch amdanoch yn gynnes, da chi! Pan gyrhaeddwch chi, rhoddir man sefyll wedi’i farcio i bob grŵp, a dyna lle’r arhoswch chi drwy gydol y perfformiad.

Darllenwch y Canllaw Buddiol i Oedolion yma i gael rhagor o wybodaeth am darfu tywydd mawr ac am sut rydym wedi gwneud y digwyddiad yn ddiogel rhag Covid

Prisiau:

£2 per person / yr un 

All performances SOLD OUT / GWERTHU ALLAN

When booking you will need to book 1 ticket for your family group, up to a maximum of 6 people. The total price will be calculated for you. 

All people in each family group must be from the same household or extended household. To comply with social distancing regulations, you must not book for anyone outside of your household / extended household. 

Babies under one are free of charge, but must be including in your group total. When booking please make sure you select a ticket with '+ Baby' at the end. For example, if booking for 2 adults, 2 children and a baby under 1, please select 'Family of 4 + Baby'

All groups must have at least 1 Child & 1 Adult

In order to adhere to social bubble restrictions, we'll be releasing tickets on a rolling basis. If you experience trouble when booking, please email ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd