Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Theatr Iolo: Baby, Bird & Bee

Theatr Iolo: Baby, Bird & Bee

Mer 16 - Llun 21 Medi

Crëwyd gan Sarah Argent a Kevin Lewis
Cyfarwyddwyd gan Sarah Argent
Perfformir gan Kevin Lewis

Dewch i eistedd gyda’ch babi, a’r garddwr newydd yn bwrw iddi’n chwareus, yn plannu ac yn rhoi dŵr i’r blodau yng ngardd hyfryd Chapter. Ac yntau’n gweithio, mae wrth ei fodd o weld aderyn a gwenynen yn dod ato – ac, wrth reswm pawb, y babis! Gyda’ch gilydd gewch chi ddarganfod yr holl bethau difyr sydd i’w gweld a’u clywed yn y man awyr agored bendigedig yma, a’ch plantos yn dotio at y rhyfeddodau o’u cwmpas.

Bydd pob teulu’n cael blas ar y perfformiad o’i fan arbennig ei hun - yn ddigon pell oddi wrth deuluoedd eraill i fod yn ddiogel, ond yn ddigon agos i rannu’r profiad, sef perfformiad theatr cyntaf un eich babi. Ar ddiwedd y sioe fe fydd yna gyfle i chi a’ch babi aros i chwarae â phethau bach wedi’u dewis yn ofalus y tu mewn i’ch swigen fach eich hun. Mae Sarah Argent a Kevin Lewis yn fyd-enwog, wedi creu llawer o sioeau gwych i fabis ac maen nhw’n hen lawiau o ran dal sylw babis a phlantos a chael ganddyn nhw chwerthin!

Gwnaed Baby, Bird & Bee yn bosib drwy gefnogaeth garedig Chapter.

Addasrwydd oed: 3 - 18 mis (dim plant hŷn na 18 mis ar unrhyw gyfrif)

Baby, Bird & Bee Handy Guide and FAQ's (Saesneg)

Baby, Bird & Bee Handy Guide and FAQ's (Cymraeg)

Prisiau:

£10 - £20

2 Adult & 2 Baby £20

1 Adult & 2 Baby £15

2 Adult & 1 Baby £15

1 Adult & 1 Baby £10

Tocynnau ac Amseroedd