Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Thomas Page Dances: A Moment

Gwen 15 - Sad 16 Gor
Seligman Theater

“Ro’n i’n arfer hoffi dillad, clybiau, prynu recordiau. A dynion. Nawr mae fy mywyd... pa fywyd?” – Moment of Grace, Bren Gosling.

Gan gydbwyso ar y dibyn rhwng cadw’r llawenydd a cholli popeth, mae’r ddeuawd yma’n edrych ar emosiynau cymhleth dau gymeriad sy’n byw drwy argyfwng AIDS yr wythdegau, pan oedd Prydain yn llawn ofn ac anwybodaeth.

Mae A Moment yn dawnsio drwy gysylltiadau clòs dynol, i ffrwydradau o gorfforoldeb wedi’u plethu gyda’i gilydd yn arddull unigryw Thomas Page Dance sy’n llawn ystum, gwyrdroadau, a symudiadau o’r galon, gyda sgôr gywrain gan y cyfansoddwr Robert Singer.

Mae’r darn yn amlygu tebygrwydd rhwng yr wythdegau a heddiw, gan fyfyrio ar beth sydd wedi newid, a’r effaith barhaol mae’r cyfnod hwnnw wedi’i chael ar y gymuned LHDTCRh+.

Mae’r gwaith hefyd yn diolch i’r rhai y gwnaeth hi’n bosib dweud “Dydy HIV ddim yn ddedfryd marwolaeth mwyach”, ac yn sicrhau na chaiff rhan mor bwysig o hanes ei hanghofio.

Ynglŷn â Thomas Page Dances
Sefydlwyd Thomas Page Dances, sef cwmni dawns cyfoes o Rydychen, yn 2016, ac mae’n cyflwyno gwaith y Cyfarwyddwr Artistig Thomas Page a’u cydweithwyr. Mae gwaith creu a pherfformio’r cwmni wedi’i wreiddio mewn syniadau cymdeithasol-wleidyddol, gan greu deialogau gyda’u cynulleidfaoedd a’u cydweithwyr drwy gyffredinolrwydd iaith y corff yn y gobaith o annog newid cymdeithasol cadarnhaol.

Prisiau:

£15, £12.50, £10

Duration: 65 mins (including a post-show discussion)
No latecomers
Age guidance:
14+

-

Hyd: 65 munud (gan gynnwys trafodaeth ar ôl y sioe)
Ni chaniateir cyrraedd yn hwyr
Canllaw oedran:
14+

-

Allocated seating with 2m social distancing. Please book for your entire party in one booking transaction if you’d like to sit together. No more than six people per booking.  

COVID safety: In line with Welsh Government legislation, you’ll need to show a COVID Pass or proof of a recent negative test to attend. For further details, click here. We have a number of measures in place to ensure that your visit is as safe as possible. Find out more here.

Tocynnau ac Amseroedd