Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Where To Belong
Limited

Where To Belong

Llun 1 Ion 0001 - Iau 23 Medi 2021
Seligman Theater

Wedi’i gyflwyno gan Victor Esses a CASA (mewn partneriaeth â Counterpoint Arts)
 
Beth sy’n gwneud cartref i chi?
 
Mae Victor Esses Iddew Libaneaidd, yn Frasiliad, ac yn hoyw. Yn 1975, bu’n rhaid i fam Victor ffoi o Libanus fel ffoadur o’r Rhyfel Cartref. Yn 2017, aeth Victor i Libanus am y tro cyntaf. Yn 2018, yng nghanol yr etholiad lle gwelwyd pobl Brasil yn ethol arlywydd asgell dde eithafol, mae’n teithio o Lundain i São Paulo i ddangos dinas ei blentyndod i’w bartner.
 
Mae Where to Belong yn stori hunangofiannol dyner a theimladwy am deithiau Victor – archwiliad o sut i ddod o hyd i’ch lle mewn byd cyfoethog a chymhleth o hunaniaethau.
 
“Rhywbeth a fydd yn aros gyda chi” ★★★★ BritishTheatre.com

Canllaw oedran: 14+
Hyd: 60 munud

Ynglŷn â Victor Esses

Gwneuthurwr theatr ac artist perfformio sydd wedi’i enwebu am wobrau yw Victor Esses, ac mae’n defnyddio straeon, cyfranogiad, amlgyfrwng, a chelf fyw i greu pwyntiau mynediad agored i bwy ydyn ni nawr, a sut gallen ni ddychmygu dyfodol gwell. Mae ei waith blaenorol yn cynnwys celf berfformio, gemau rhyngweithiol, LARP, theatr, cerddoriaeth, barddoniaeth a gosodwaith fideo. Mae’n artist cyswllt gyda Gŵyl CASA, ac mae wedi perfformio, cyfarwyddo ac arddangos gwaith gyda Theatr Arcola, Oriel Whitechapel, y Barbican (Gŵyl Ffrwythlondeb), BAC, Summerhall, The Lowry, Arts Admin, Cambridge Junction, Gŵyl Latitude a mwy.

Prisiau:

£12 / £8

Please book for your entire party in one booking transaction if you want to sit together 

Ystyriwch archebu ar gyfer eich criw cyfan mewn un archeb os hoffech eistedd gyda’ch gilydd

Covid restrictions apply (1m social distancing between groups), details here / Bydd cyfyngiadau Covid ar waith (cadw pellter cymdeithasol), mae'r manylion yma

For queries, please email ticketing@chapter.org / Os oes gennych ymholiad anfonwch e-bost at ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd