Workshops

Dawnsio eich Remarkable Rhythm eich hun: Gweithdy Symudiadau a Geiriau ar gyfer Teuluoed

  • 0h 50m

Free

Nodweddion

  • Hyd 0h 50m
  • Math Dance

Hwylusydd: Krystal S. Lowe

Bydd plant oedran 7+ a’u teuluoedd yn archwilio symudiadau ac yn creu testun gyda Krystal S. Lowe, dawnsiwr a chrëwr Remarkable Rhythm.

P’un ai rydych chi’n chwarae yn y parc, neu’n ymarfer symudiadau dawns, drwy gyfrwng y gweithdy 45-munud hwn bydd teuluoedd yn dysgu sut i ddisgrifio mewn geiriau eu symudiadau eu hunain a symudiadau eu teulu!

Cipolwg y tu ôl i’r llenni i weld sut cafodd Remarkable Rhythm ei greu.

Beth i’w wisgo: Haenau o ddillad ysgafn, cyfforddus

Beth i ddod gyda chi: Potel o ddŵr

Pwy i ddod gyda chi: Cynlluniwyd y gweithdy hwn i deuluoedd gymryd rhan gyda’i gilydd, felly gwnewch yn siŵr bod y rhai bach yn dod yng nghwmni eu hoedolyn

Writing Movement workshop: An exploration of writing and movement for families

Share

Times & Tickets