Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Animation & Autism Course 2

Cwrs 2 Animeiddio ac Awtistiaeth

Llun 2 , Llun 9 , Llun 16 , Llun 23 & Llun 30 Maw , 17:30

Yr ail o ddau gwrs animeiddio 5 wythnos ar gyfer pobl ifanc ar y sbectrwm Awtistiaeth neu sydd ag anghenion addysgol arbennig.

Bydd y sesiynau 75 munud o hyd yn caniatáu i'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan gynyddu hyder cymdeithasol a dysgu a datblygu sgiliau animeiddio presennol neu newydd mewn amgylchedd cefnogol a chreadigol. Gall pob sesiwn fod yn rhai unigol neu'n rhan o gynllun gwaith ehangach, gan fod modd creu rhaglen ddysgu unigol ar gyfer pob cyfranogydd. Bydd lle i hyd at wyth cyfranogwr bob wythnos.

Noddir gan Giovanni Restaurants

Prisiau:
£

Tocynnau ac Amseroedd

  • Llun 2 Maw , 5:30 pm
  • Llun 9 Maw , 5:30 pm
  • Llun 16 Maw , 5:30 pm
  • Llun 23 Maw , 5:30 pm
  • Llun 30 Maw , 5:30 pm