Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
Memo Arts Centre: Make a film in a day (in Welsh)

Canolfan Gelfyddydau y Memo: Creu ffilm mewn diwrnod (yn Cymraeg)

Llun 1 Ion 0001 - Iau 28 Hyd 2021

Gweithdy yn addas i bobl rhwng 16 a 24 oed. Bydd y gweithdy yma’n cael ei cynnal wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo


Dydd Iau 28 Hydref, 9.45am – 4pm
Creu ffilm mewn diwrnod gyda’ch ffôn clyfar (yn iaith Cymraeg) 
Bydd y gweithdy yma’n tywys cyfranogwyr drwy’r broses gyfan o greu ffilm, o’r syniad cychwynnol i’r ffilm derfynol. Bydd yn cynnwys cyflwyniad i iaith ffilm a’r system barhad; cynllunio a chreu bwrdd stori ar gyfer dilyniant ffilm fer; sut i gael saethiadau da gyda ffôn clyfar; ffilmio’r dilyniant; golygu gydag ap golygu VN am ddim ar iPhone neu Android (bydd angen i’r cyfranogwyr ei lawrlwytho ymlaen llaw).

Mae nifer cyfyngedig o fwrsariaethau ar gael ar gyfer pobl ifanc sy’n dymuno mynd i’r bob gweithdai, ond sy’n byw mewn cartref incwm isel. I wneud cais am ffurflen gais bwrsariaeth, anfonwch e-bost at: learning@chapter.org

Mae’r gweithgarwch yma’n rhan o raglen Academi Ffilm BFI ledled Prydain, a chaiff ei gefnogi gan arian y Loteri Genedlaethol.

 

undefinedundefined   undefined

Prisiau:

Each session costs £15pp / Mae pob sesiwn yn costio £15 y pen

After booking, you'll receive an e-ticket to your email inbox. Please bring this with you to the workshop.

If you have specific access requirements, please email learning@chapter.org

For ticket queries, please email ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd