Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Pontio Cinema Young Person’s Film School

Ysgol Ffilm Sinema Pontio

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 5 Tach 2021

Prisiau:

Each session costs £10pp / Mae pob sesiwn yn costio £10 y pen

£35 if you book onto all four sessions 

After booking, you'll receive an e-ticket to your email inbox. Please bring this with you to the workshop.

If you have specific access requirements, please email learning@chapter.org

For ticket queries, please email ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd