Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Young Persons Film Academy 2020

Sad 29 Chwef & Sad 7 Maw

Yn ei nawfed flwyddyn erbyn hyn, mae Academi Ffilm Pobl Ifanc poblogaidd Chapter yn dychwelyd ar gyfer 2020. Os ydych chi rhwng 9 a 12 oed, yn mwynhau gwylio ffilmiau, ac am ddysgu mwy am sut caiff ffilmiau eu creu, yna dyma’r cwrs i chi!

Bob wythnos byddwch yn dysgu am agweddau gwahanol ar y broses o greu ffilmiau drwy ddarlith ryngweithiol. Dyma gyfle da i wneud ffrindiau newydd a gwylio ffilmiau gwych!

01.02 Sut Mae Creu Ffilm
08.02 Stori Byd y Sinema
29.02 Eisiau bod yn Gyfarwyddwr?
07.03 Sut i Olygu Ffilm

Cost: £12 y sesiwn, neu £40 am y pedair. 

Bydd angen i chi ddod â phecyn bwyd. Nifer cyfyngedig

Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost at learning@chapter.org i ofyn am ffurflen gais.

Prisiau:
£12.00

Tocynnau ac Amseroedd