Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ymweliad

Beth allwch chi ei wneud i weithio gyda ni?

Gofynnwn i chi weithio gyda ni i gadw pawb mor ddiogel â phosib:

  • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
  • Cofrestrwch ar gyfer tracio ac olrhain
  • Gwisgwch orchudd wyneb
  • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
  • Cadwch bellter cymdeithasol
  • Dim mwy na chwech i bob swigen
  • Archebwch ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema

Ymweliad