Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ymweliad

Croeso

Newyddion diweddaraf 16 Chwefror 2022

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, byddwn ni’n gwneud rhai newidiadau. 

  • O 1 Ebrill ymlaen, byddwn ni’n dychwelyd at gapasiti llawn yn ein sinemâu a’n theatrau. Ni fydd seddi penodol yn cael eu dyrannu yn dal i fod.
  • Does dim angen i chi ddangos pàs Covid i gael mynediad i’n sinemâu a’n theatrau. 
  • Mae cyfyngiadau ar wisgo masgiau’n codi. Serch hynny, gofynnwn i chi ystyried pobl sy’n fwy bregus na chi, ac rydyn ni’n cynghori eich bod yn parhau i wisgo masgiau os gallwch chi. Bydd ein staff yn parhau i wisgo gorchuddion wyneb.

Dyma fanylion llawn beth ddylech ei ddisgwyl wrth ymweld â’n Caffi Bar, Sinemâu a Theatrau neu’r Oriel. 

Ymweliad