Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ymweliad

Y newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i'ch cadw chi'n ddiogel

Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau i'n hadeilad er mwyn sicrhau ei bod hi'n ddiogel i chi ddychwelyd: 

 • Gorsafoedd diheintio dwylo
 • Mynedfa drwy blaen yr adeilad
 • Cofrestrwch ar gyfer tracio ac olrhain
 • Trefn lanhau drylwyr
 • Capasiti llai
 • Cyfarpar diogelu personol i'r staff
 • Mwy o arwyddion i'ch tywys
 • Archebion ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema
 • Tocynnau hunan-sganio
 • Gwasanaeth bwrdd yn y Caffi Bar
 • Taliadau di-gyswllt
 • Chwech o bobl fesul archeb (yn y sinema a'r theatr)

Mae ein staff wedi cael hyfforddiant llawn ar y mesurau iechyd a diogelwch newydd, ac maen nhw ar gael i'ch helpu ar draws yr adeilad neu wrth ein Desg Wybodaeth. Gallwch adnabod ein timau Blaen y Tŷ gan y byddan nhw'n gwisgo crysau Chapter.

Ymweliad