Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ymweliad

Y newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i'ch cadw chi'n ddiogel

  • Gorsafoedd diheintio dwylo
  • Trefn lanhau drylwyr
  • Capasiti llai
  • Cyfarpar diogelu personol i'r staff
  • Mwy o arwyddion i'ch tywys
  • Archebion ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema
  • Tocynnau hunan-sganio
  • Taliadau di-gyswllt

Mae ein staff wedi cael hyfforddiant llawn ar y mesurau iechyd a diogelwch newydd, ac maen nhw ar gael i'ch helpu ar draws yr adeilad neu wrth ein Desg Wybodaeth. Gallwch adnabod ein timau Blaen y Tŷ gan y byddan nhw'n gwisgo crysau Chapter.

Ymweliad