Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Ymweliad

Archebu Bwrdd

Rydyn ni'n gwybod y bydd rhai ohonoch chi am allu galw heibio pan fydd yr awydd am ein byrgyr blasus neu goffi ewynnog yn codi, ac fe wnawn ni'n gorau i groesawu ymweliadau heb archebu, ond yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n annog yn erbyn hyn. Dylech archebu ymlaen llaw pan fo'n bosib. Dylech nodi na chaniateir mwy na 4 person i bob archeb (mae hyn yn cynnwys plant), a bydd angen archebu'r byrddau awyr agored ymlaen llaw hefyd.

Os oes angen bwrdd i fwy na 4 o bobl o'r un cartref, bydd angen i chi archebu dros y ffôn drwy 029 2035 5664 neu anfon e-bost at reservation@chapter.org, a dod â phrawf o gyfeiriad ar gyfer pob aelod o'r grŵp.

Sut i archebu bwrdd:

Ar-lein

Gallwch archebu bwrdd i gael bwyd a/neu ddiod ar-lein yma.

Ffôn

Gallwch archebu bwrdd dros y ffôn hefyd, drwy ffonio ein tîm cyfeillgar yn y Caffi Bar ar 029 2035 5664.

Ymweliad