Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Ymweliad

Arcehbu Bwrdd

Mae ein bwydlen newydd yn cynnwys llawer o'ch ffefrynnau yn Chapter - gan gynnwys brecwast poeth swmpus, byrgys cig eidion neu blanhigion blasus, powlenni salad lliwgar, ein sglodion sglyfaethus poblogaidd, a dewis o ginio dydd Sul. Rydyn ni hefyd wedi ychwanegu rhai prydau tymhorol y byddwch chi'n siŵr o'u mwynhau! Mae ein bwydlen i'w gweld isod:

Gweld ein bwydlen

 

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (N) Cynnwys cnau


Brecwast
9am - 11.30am, Llun - Sul​

Brecwast Chapter £8
Selsig y cigydd, cig moch rhesog, wy maes wedi'i ffrio, madarch, hash brown, ffa pob, tost.

Brecwast llysieuol Chapter £7.50 (V) (Opsiwn figan ar gael)
Haenau halwmi, selsig llysieuol cartref, wy maes wedi'i ffrio, madarch, hash brown, ffa pob, tost.

Wyau pob Persiaidd - £7 (V)
Wyau maes wedi'u pobi mewn saws tomato blasus gyda phupur coch a briwsion caws ffeta, wedi'u gweini â thost surdoes.

Crempogau courgette a chaws gafr £7 (GF)(V)
Crempogau sawrus blawd ffacbys, wedi'u gwneud â courgette, mintys a chaws gafr, a'u gweini â jam tsili.
Ychwanegu cig moch rhesog £2

Ar dost –
Wyau, unrhyw ffordd £5 (V)
Ffa pob Heinz £4 (VE)
Madarch castan, garlleg a pherlysiau ffres £4.50 (VE)

Uwd a mêl - £3 (V)
Gyda llaeth o'ch dewis

Tost a jamiau - £2.50 (V) (Figan a Di-glwten ar gael)

Cacen de gyda menyn £2.50

 


Cinio
12 – 4pm, Llun - Sadwrn

Brechdan, ar dorth wen neu frag, creision halen £5.50 (Gluten free bread available)

• Ham a mayo mwstard grawn cyflawn
• Caws wedi'i gratio a siytni winwns (V)
• Tiwna mayo a phesto (N)
• Caws figan a mayo winwns (VE)

Cawl y dydd (VE) – i'w weld ar fwrdd y prydau arbennig £4

Croque Madame Gymreig  £7 (V)
Brechdan gaws a chennin wedi'i thostio, gyda chaws pob ac wy wedi'i ffrio ar ei phen

Byrgyr cig eidion y tŷ £10.50
pati cig eidion, saws byrgyr, letys, winwns a phicl dil mewn bynsen brioche, gyda sglodion. Ychwanegu caws £1, ychwanegu cig moch rhesog £1

Byrgyr planhigion Moving Mountains £10 (VE)
Pati planhigion, mayo garlleg, letys, winwns, picl dil, bynsen ar arddull brioche, gyda sglodion. Ychwanegu caws figan £1

Powlen salad Chapter £7 (VE)
Dewis o salad ffres bob dydd
Ychwanegu:
• Cyw iâr rhost £2 (GF)
• Eog wedi'i fygu gyda lemwn a chennin syfi ffres £2.50 (GF)
• Caws gafr cynnes gyda mêl £2 (GF) (V)
• Ffriter Figan £2 (GF) (VE)

-------------------------

Small Plates & Sides

Sglodion £3(GF)(VE)

Sglodion tatws melys gyda mayo garlleg£4.50 (GF)(VE)

Sglodion halwmi gyda dukkah, tahini a phomgranad £6 (GF)(V)

Creision nacho, salsa, jalapeños, caws a hufen sur £6 (GF)(V)

Sglodion sglyfaethus, cig moch, jalapeños, caws a hufen sur £6 (GF)

------------------------

Prydau Plant

Nygets cyw iâr / Selsig porc
Selsig llysieuol  (V)
Gyda Sglodion £5

Pasta penne tomato a basil £4 (Gluten free also available)

 


Swper
4 - 9pm, Llun - Sadwrn 

Dau gwrs - £16 / Tri chwrs - £20

-----------------

I ddechrau

Cawl y dydd (VE) – i'w weld ar fwrdd y prydau arbennig

Wy selsig chorizo - gydag wy maes canol meddal

Plât antipasti (N) - gyda chig, caws, picls, cnau a ffrwythau sychion

Bara surdoes (VE) - olew olewydd a finegr balsamig wedi'i aeddfedu 

-----------------

Prif Brydau

Macrell(GF)
Ffiledau macrell wedi'u ffrio, tatws mâl gyda lemwn, caprau a dil, cennin golosgedig, olew garlleg, shibwns creisionllyd

Brest cyw iâr(GF)
Brest cyw iâr wedi'i serio a'i rhostio, tatws newydd wedi'u ffrio'n ysgafn, brocoli hirgoes, pys o'r ardd gyda saws cyw iâr a tharagon

Rymp y Bistro (GF) £2 ychwanegol
Rymp y bistro, wedi'i goginio'n ganolig-amrwd, moron, gwyrddlysiau a thatws, pastai bwthyn osso buco, jus cig eidion

Pwmpen cnau menyn wedi'i rhostio(VE)(GF)(N)
Pwmpen cnau menyn wedi'i rhostio, dukkah hadau a phistasio, corbys wedi'u brwysio, winwns pinc wedi'u piclo, cêl cras

Pastai tatws melys a sbigoglys (VE)
Pastai crwst haenog, wedi'i llenwi â thatws melys sbeislyd, ffacbys a sbigoglys, gyda sglodion a phys o'r ardd

 

Burgers

Byrgyr cig eidion y tŷ - £10.50
pati cig eidion, saws byrgyr, letys, winwns a phicl dil mewn bynsen brioche, gyda sglodion. Ychwanegu caws £1, ychwanegu cig moch rhesog £1

Byrgyr planhigion Moving Mountains - £10 (VE)
Pati planhigion, mayo garlleg, letys, winwns, picl dil, bynsen ar arddull brioche, gyda sglodion. Ychwanegu caws figan £1

-----------------

Pwdin

Browni Siocled
Gyda hufen iâ fanila, saws caramel wedi'i halltu

Pastai afal a sbeis 
Gyda hufen iâ neu gwstard

Prydau arbennig i'w gweld ar y bwrdd

------------------

Small Plates & Sides
4 - 9pm, Llun - Sul

Sglodion £3(GF)(VE)

Sglodion tatws melys gyda mayo garlleg£4.50 (GF)(VE)

Sglodion halwmi gyda dukkah, tahini a phomgranad £6 (GF)(V)

Creision nacho, salsa, jalapeños, caws a hufen sur £6 (GF)(V)

Sglodion sglyfaethus, cig moch, jalapeños, caws a hufen sur £6 (GF)

Wy selsig chorizo - gydag wy maes canol meddal £5

Plât antipasti (N) - gyda chig, caws, picls, cnau a ffrwythau sychion £6

Bara surdoes (VE) - olew olewydd a finegr balsamig wedi'i aeddfedu £4

---------------

Prydau Plant

Nygets cyw iâr / Selsig porc
Selsig llysieuol  (V)
Gyda Sglodion £5

Pasta penne tomato a basil £4 (Gluten free also available)

 


Sunday Roasts
12pm until sold out

Ymweliad