Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

In line with Welsh Government guidelines, we’re closed until further notice. Please check back for updates. Visit our News channel for the latest information, or see What’s On from home.

Ymweliad

Croeso nôl: Beth ddylech chi wybod cyn ymweld
 • CY
 • Ymweliad
 • Croeso nôl: Beth ddylech chi wybod cyn ymweld

Croeso nôl: Beth ddylech chi wybod cyn ymweld

Croeso'n ôl!

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud gwelliannau i'n hadeilad i sicrhau bod eich dychweliad yn un diogel a boddhaus. Ar y dudalen yma, mae manylion y mesurau newydd sydd ganddon ni ar waith a beth gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymweld â ni.

Caiff y dudalen yma ei diweddaru'n rheolaidd, felly cofiwch ei gwirio cyn ymweld â ni er mwyn sicrhau eich bod wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydyn ni wedi creu'r fideo byr yma i roi cyflwyniad i chi i rai o'r newidiadau. 

 

Y newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i'ch cadw chi'n ddiogel

Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau i'n hadeilad er mwyn sicrhau ei bod hi'n ddiogel i chi ddychwelyd: 

 • Gorsafoedd diheintio dwylo
 • Trefn lanhau drylwyr
 • Capasiti llai
 • Mynedfa ac allanfa drwy flaen yr adeilad
 • Cyfarpar diogelu personol i'r staff
 • Mwy o arwyddion i'ch tywys
 • Archebion ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema
 • Tocynnau hunan-sganio
 • Gwasanaeth bwrdd yn y Caffi Bar
 • Taliadau di-gyswllt

Mae ein staff wedi cael hyfforddiant llawn ar y mesurau iechyd a diogelwch newydd, ac maen nhw ar gael i'ch helpu ar draws yr adeilad neu wrth ein Desg Wybodaeth. Gallwch adnabod ein timau Blaen y Tŷ gan y byddan nhw'n gwisgo crysau Chapter.

 

Beth allwch chi ei wneud i weithio gyda ni?

Er mwyn i ni allu aros ar agor, gofynnwn i chi weithio gyda ni i gadw pawb mor ddiogel â phosib:

 • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
 • Cofrestrwch ar gyfer Tracio ac Olrhain
 • Gwisgwch orchudd wyneb
 • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
 • Cadwch bellter cymdeithasol
 • Dim mwy na chwech i bob swigen
 • Archebwch ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema

 

Amseroedd Agor Newydd

Mae'r adeilad ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 9yb – 10yh

Desg Wybodaeth: 9yb – 9yh

Caffi: Llun – Sul, 9yb – 9yh (gweinir bwyd drwy'r dydd, ac mae'r amseroedd gweini penodol wedi'u nodi yma

Bar: Llun – Sul, Canol dydd – 10yh (archebion olaf 9.30yh)

Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yh, ar gau bob dydd Llun

Sinema: Llun – Sul, o 2yp ymlaen

Theatr: Ar gau am y tro

 

Ailagor mewn lluniau

Er mwyn eich helpu i ddychmygu'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud, rydyn ni wedi creu oriel o luniau

 

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb yma na chwaith yn y tudalennau Bwyd & Diod, Sinema, Oriel, Gwybodaeth am Docynnau, nac Hygyrchedd, anfonwch e-bost at enquiry@chapter.org ac fe wnawn ni eich ateb cyn gynted â phosib.

Bwyd & Diod

What to know before visiting our caffi bar including how to book a table and ordering food & drink

>>>

Sinema

What to expect when attending a film screening 

>>>

Oriel

What to expect when you arrive to our gallery

>>>

Gwybodaeth Tocynnau

Ticket prices and how to book 

>>>

Hygyrchedd

>>>

Ymweliad