Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Ymweliad

Croeso nôl: Beth ddylech chi wybod cyn ymweld
 • CY
 • Ymweliad
 • Croeso nôl: Beth ddylech chi wybod cyn ymweld

Beth ddylech chi wybod cyn ymweld

Croeso'n ôl!

Ar y dudalen yma, bydd gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n dod i Chapter, a manylion y mesurau sydd ganddon ni ar waith i sicrhau bod eich ymweliad mor bleserus a diogel â phosib.

Caiff y dudalen yma ei diweddaru'n rheolaidd, felly cofiwch ei gwirio cyn ymweld â ni er mwyn sicrhau eich bod wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Diweddarwyd ddiwethaf: Mis Mai 2021

Rydyn ni wedi creu'r fideo byr yma i roi cyflwyniad i chi i rai o'r newidiadau. 

 

Y newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i'ch cadw chi'n ddiogel

Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau i'n hadeilad er mwyn sicrhau ei bod hi'n ddiogel i chi ddychwelyd: 

 • Gorsafoedd diheintio dwylo
 • Trefn lanhau drylwyr
 • Capasiti llai
 • Mynedfa ac allanfa drwy flaen yr adeilad
 • Cyfarpar diogelu personol i'r staff
 • Mwy o arwyddion i'ch tywys
 • Archebion ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema
 • Tocynnau hunan-sganio
 • Gwasanaeth bwrdd yn y Caffi Bar
 • Taliadau di-gyswllt

Mae ein staff wedi cael hyfforddiant llawn ar y mesurau iechyd a diogelwch newydd, ac maen nhw ar gael i'ch helpu ar draws yr adeilad neu wrth ein Desg Wybodaeth. Gallwch adnabod ein timau Blaen y Tŷ gan y byddan nhw'n gwisgo crysau Chapter.

 

Beth allwch chi ei wneud i weithio gyda ni?

Gofynnwn i chi weithio gyda ni i gadw pawb mor ddiogel â phosib:

 • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
 • Cofrestrwch ar gyfer Tracio ac Olrhain
 • Gwisgwch orchudd wyneb
 • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
 • Cadwch bellter cymdeithasol
 • Dim mwy na chwech i bob swigen
 • Archebwch ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema

 

Amseroedd Agor 

Mae'r adeilad ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 8.30yb – 11.30yh

Sul – Mer: 8.30yb – 10.30yh, Iau – Sadwrn: 8.30yh – 11.30yh

Desg Wybodaeth: 9yb – 9yh

Caffi: Sul – Mer 9yb – 10.30yh, Iau - Sul 9yb – 11.30yh (gweinir bwyd drwy'r dydd, ac mae'r amseroedd gweini penodol wedi'u nodi yma

Bar: Llun – Sul, Canol dydd – 11.30yh, 11yh Sul (archebion olaf 11yh, 10.30yh Sul)

Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yh, ar gau bob dydd Llun

Sinema: Llun – Sul, see film listings for specific dates & times of screenings.

Theatr: Ar gau am y tro

 

Ailagor mewn lluniau

Er mwyn eich helpu i ddychmygu'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud, rydyn ni wedi creu oriel o luniau

 

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb yma na chwaith yn y tudalennau Bwyd & Diod, Sinema, Oriel, Gwybodaeth am Docynnau, nac Hygyrchedd, anfonwch e-bost at enquiry@chapter.org ac fe wnawn ni eich ateb cyn gynted â phosib.

Bwyd & Diod

What to know before visiting our caffi bar including how to book a table and ordering food & drink

>>>

Sinema

What to expect when attending a film screening 

>>>

Oriel

What to expect when you arrive to our gallery

>>>

Gwybodaeth Tocynnau

Ticket prices and how to book 

>>>

Hygyrchedd

>>>

Ymweliad