Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Ymweliad

Croeso nôl

Croeso'n ôl!

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud gwelliannau i'n hadeilad i sicrhau bod eich dychweliad yn un diogel a boddhaus. Ar y dudalen yma, mae manylion y mesurau newydd sydd ganddon ni ar waith a beth gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymweld â ni.

Caiff y dudalen yma ei diweddaru'n rheolaidd, felly cofiwch ei gwirio cyn ymweld â ni er mwyn sicrhau eich bod wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydyn ni wedi creu'r fideo byr yma i roi cyflwyniad i chi i rai o'r newidiadau. 

Ymweliad