Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Ymweliad

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae gan Chapter fynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig, a mynediad lifft i'r llawr cyntaf.

Mae ganddon ni ddwy sinema ar y llawr gwaelod ar ochr dde’r adeilad wrth i chi ddod i mewn drwy’r drysau blaen. Mae lle i gadeiriau olwyn yn y ddwy sinema, yng nghefn Sinema 1 gyda lifft grisiau, ac ym mlaen Sinema 2 gyda mynediad gwastad. 

Mae mynediad gwastad drwy’r Oriel ynghyd â drysau awtomatig, ac mae ein harddangosfeydd yn cael eu cynllunio i fod yn hollol hygyrch i gadeiriau olwyn.

Mae modd cael mynediad at ein gofod Theatr ar y llawr cyntaf gyda lifft, ac mae drysau awtomatig a mynediad gwastad o’r lifft i mewn i’r awditoriwm.

Mae cyfleusterau tŷ bach ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf, gan gynnwys tai bach pob rhywedd yn agos at y Caffi Bar. Mae tai bach ar gyfer ein cwsmeriaid anabl ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf. Mae ganddon ni doiledau pob rhywedd a chyfleuster Changing Places (sy'n cynnig digon o ofod ac offer i bobl nad oes modd iddynt ddefnyddio'r tŷ bach yn annibynnol) ar y llawr gwaelod yn agos at y Caffi Bar.

Mae parcio am ddim y tu ôl i’r adeilad, gyda chwech lle parcio anabl pwrpasol, ac mae tri lle parcio mynediad anabl arall yn y maes pacio blaen. Os nad oes ganddoch chi Fathodyn Glas, peidiwch â defnyddio’r gofodau yma.

Mae llawer o staff Blaen y Tŷ a’r Caffi Bar wedi cael hyfforddiant i ddechreuwyr ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain, ac maen nhw’n symud i lefel ganolradd ar hyn o bryd.

 

Dangosiadau Is-deitlau Meddal

Soft Subtitles are designed for the D/deaf and hard-of-hearing and provide more information than English subtitles on a foreign language film. They describe when something is sung, rather than spoken; when significant music is happening (often with lyrics provided); and significant sound effects (such as a phone ringing). Soft Subtitles are written and produced on a separate disc that runs in sync with the film when projected in the cinema. Unfortunately, not all films are available with Soft Subtitling; this is dependent on the film distributors. We make every effort to screen a variety of Soft Subtitled films within our programme. Dylech wirio ffilmiau unigol o dan Digwyddiadau ac edrych am y symbol tri smotyn ST.

 

Dangosiadau â Disgrifiadau Sain

Audio Description is an additional audio track with narration describing events on screen, offered in both cinemas for visitors with a visual impairment. For more information please see the RNIB webpage here [insert link]. We also have an induction loop in Cinema 1. Please ask at our Information Desk if you require the Audio Description track. Films with an Audio Description facility are listed in the programme and online as AD. Dylech wirio ffilmiau unigol o dan Digwyddiadau ac edrych am y symbol tri smotyn AD.

 

Dylech nodi bod ein dangosiadau Rhieni a Babanod, Addas i bobl â Dementia, ac Amgylchedd Ymlaciol, wedi'u gohirio am y tro. 

 

Cinemas Exhibition Association Card

We accept the Cinemas Exhibition Association Card - www.ceacard.co.uk - and offer a free ticket to your companion or carer for cinema screenings.

 

Hynt

Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, often enjoying a visit to a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear. Hynt is a national scheme that works with theatres and arts centres across Wales to make things clear and consistent. It’s also a resource for anyone who needs specific access information to plan a trip to the theatre. We are part of the Hynt scheme as we believe it offers our customers the very best practice in fair ticketing policy and accessibility.

Hynt is a Membership Card - Hynt cardholders are entitled to a ticket free of charge for a personal assistant or carer at all the theatres and arts centres participating in the scheme. Click here to find out whether you or the person you care for are eligible for a card or click here to apply. Hynt is a Resource - www.hynt.co.uk and www.hynt.cym provide a range of useful information and guidance on the scheme and how it works. It’s also a resource for anyone interested in information or news around access and the arts. The site features listings of all accessible performances as well as providing up to date venue information to help you plan your visit.

Ymweliad