Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Ymweliad

Oriel

Oriel

Os byddwch chi'n ymweld â'r oriel, does dim angen archebu ac mae mynediad am ddim.

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, ac mae glanweithydd dwylo ar gael wrth fynediad yr oriel.

Rydyn ni wedi gostwng ein capasiti i ddim mwy na 10 ymwelydd ar y tro, er mwyn eich cadw mor ddiogel â phosib.

Rydyn ni wedi lleihau'r capasiti, felly arhoswch wrth y fynedfa pan fyddwch chi'n cyrraedd. Mae digon o arwyddion i ddangos ble gallwch sefyll yn ddiogel os oes ciw.

Bydd aelod o'n tîm yn eich croesawu, yn gofyn am eich manylion Tracio ac Olrhain, ac yn eich tywys i mewn.

Rydyn ni wedi cyflwyno trefn lanhau drylwyr, ac felly bydd unrhyw ddarnau rhyngweithiol (er enghraifft gyda chlustffonau) yn cael eu glanhau'n drylwyr rhwng ymwelwyr.

Fyddwn ni ddim yn argraffu taflenni gwybodaeth bellach, ond mae paneli testun y tu mewn i'r oriel er mwyn cynnig rhagor o wybodaeth am yr artist(iaid) a'u gwaith. Mae ein staff cyfeillgar bob amser yn barod i gael sgwrs am yr arddangosfa os hoffech wybod mwy.

Mae gwybodaeth am yr arddangosfa hefyd ar gael yma.

Mae'n hanfodol gwisgo masg yn ein oriel ar bob adeg.

Ymweliad