Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ymweliad

Sinema & Theatr

Sinema & Theatr

Does dim angen i chi ddangos pàs Covid i gael mynediad i’n sinemâu a’n theatrau. 

Os byddwch chi'n dod i wylio ffilm neu gaweld perfformiad, bydd angen i chi archebu ar-lein ymlaen llaw.

Pan fyddwch chi'n archebu, byddwn yn anfon e-docyn â chod QR atoch chi. Dewch â hwn gyda chi ar eich ffôn, neu argraffwch y tocyn gartref cyn dod.

Os nad oes modd i chi archebu ar-lein, gall aelod o'n tîm eich helpu chi wrth ddesg y dderbynfa. Rydyn ni’n annog taliadau digyswllt. 

Mae peiriannau hunan-sganio tocynnau wrth fynedfa'r ddwy sinema bellach a Theatr Seligman. Bydd yn rhaid i chi sganio eich tocyn wrth y drws.

Dewch i mewn i’r safle a chwilio am sedd wag.

Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, rydyn ni wedi tynnu seddi i greu mwy o le ac rydyn ni’n gwerthu nifer is o docynnau na’r capasiti. Gofynnwn i chi fod yn ystyriol o eraill a’r rhai a allai fod yn fwy bregus na chi.

Gallwch lwytho cynlluniau seddi y sinema i lawr cyn ymweld. Llwythwch gynllun seddi Sinema 1 / Sinema 2 i lawr isod.

Gweld Seddi Sinema 1

Gweld Seddi Sinema 2

 

Frequently Asked Questions: Cinema

If you have a question that isn't answered here, or isn't in our Welcome backFood & Drink, GalleryTicket Information or Access pages, please email enquiry@chapter.org and we'll get back to you as soon as we can.

Ymweliad