Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Ymweliad

Sinema

Sinema

Os byddwch chi'n dod i wylio ffilm, bydd angen i chi archebu ar-lein ymlaen llaw.

Pan fyddwch chi'n archebu, byddwn yn anfon e-docyn â chod QR atoch chi. Dewch â hwn gyda chi ar eich ffôn, neu argraffwch y tocyn gartref cyn dod.

Os nad oes modd i chi archebu ar-lein, gall aelod o'n tîm eich helpu chi wrth ddesg y dderbynfa. Rydyn ni’n annog taliadau digyswllt. 

Peidiwch â dod i'r sinema fwy na 15 munud cyn yr amser dechrau a hysbysebwyd.

Mae peiriannau hunan-sganio tocynnau wrth fynedfa'r ddwy sinema bellach. Bydd yn rhaid i chi sganio eich tocyn wrth y drws.

Mae eich tocyn yn nodi rhif a rhes eich sedd ddynodedig. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n eistedd yn y sedd gywir fel bod modd i ni sicrhau bod pellter diogel rhwng ein holl ymwelwyr. Er eich diogelwch a'ch cyfforddusrwydd chi, rydyn ni wedi tynnu seddi o'r sinemâu i greu mwy o le i gael mynediad, ac rydyn ni wedi marcio rhesi o seddi nad ydyn ni'n eu defnyddio ar hyn o bryd.

Gallwch lwytho cynlluniau seddi y sinema i lawr cyn ymweld. Byddan nhw hefyd i’w gweld y tu allan i bob sinema. Llwythwch gynllun seddi Sinema 1 / Sinema 2 i lawr isod:

Seddi Sinema 1

C1

 

Seddi Sinema 2

C2

Mae'n hanfodol gwisgo masg yn ein sinemâu ar bob adeg.

Frequently Asked Questions: Cinema

If you have a question that isn't answered here, or isn't in our Welcome backFood & Drink, GalleryTicket Information or Access pages, please email enquiry@chapter.org and we'll get back to you as soon as we can.

Ymweliad