Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Ymweliad

Sinema

Sinema

Os byddwch chi'n dod i wylio ffilm, bydd angen i chi archebu ar-lein ymlaen llaw.

Pan fyddwch chi'n archebu, byddwn yn anfon e-docyn â chod QR atoch chi. Dewch â hwn gyda chi ar eich ffôn, neu argraffwch y tocyn gartref cyn dod.

Os nad oes modd i chi archebu ar-lein, gall aelod o'n tîm eich helpu chi wrth ddesg y dderbynfa. Dylech nodi na allwn ni dderbyn arian parod ar gyfer tocynnau sinema bellach, felly bydd yn rhaid i chi ddefnyddio taliad di-gyswllt.

Os oes gennych ofynion hygyrchedd penodol a bod angen i chi archebu gofod cadair olwyn, bydd angen i chi gysylltu ag aelod o'n tîm. Ffoniwch 029 2031 1050 (gadewch neges ar y peiriant ateb os ydych chi'n cael trafferth cael ateb, a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib). Fel arall, gallwch archebu ar y safle wrth y Ddesg Wybodaeth (ar ochr chwith y brif fynedfa). Yn anffodus, nid yw ein system docynnau yn caniatáu archebu gofod cadair olwyn ar-lein ar hyn o bryd.  Rydyn ni wrthi'n ceisio datrys hyn, felly cofiwch ddod yn ôl i weld a yw hyn yn newid.

Peidiwch â dod i'r sinema fwy na 10 munud cyn yr amser dechrau a hysbysebwyd.

Mae peiriannau hunan-sganio tocynnau wrth fynedfa'r ddwy sinema bellach. Bydd yn rhaid i chi sganio eich tocyn wrth y drws.

Mae eich tocyn yn nodi rhif a rhes eich sedd ddynodedig. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n eistedd yn y sedd gywir fel bod modd i ni sicrhau bod pellter diogel rhwng ein holl ymwelwyr. Er eich diogelwch a'ch cyfforddusrwydd chi, rydyn ni wedi tynnu seddi o'r sinemâu i greu mwy o le i gael mynediad, ac rydyn ni wedi marcio rhesi o seddi nad ydyn ni'n eu defnyddio ar hyn o bryd.

Mae'n hanfodol gwisgo masg yn ein sinemâu ar bob adeg.

Frequently Asked Questions: Cinema

If you have a question that isn't answered here, or isn't in our Welcome backFood & Drink, GalleryTicket Information or Access pages, please email enquiry@chapter.org and we'll get back to you as soon as we can.

Ymweliad