Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ymweliad

Sinema

Sinema

Os byddwch chi'n dod i wylio ffilm, bydd angen i chi archebu ar-lein ymlaen llaw.

Pan fyddwch chi'n archebu, byddwn yn anfon e-docyn â chod QR atoch chi. Dewch â hwn gyda chi ar eich ffôn, neu argraffwch y tocyn gartref cyn dod.

Os nad oes modd i chi archebu ar-lein, gall aelod o'n tîm eich helpu chi wrth ddesg y dderbynfa. Rydyn ni’n annog taliadau digyswllt. 

Dylech nodi mai'r drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad. Wrth gyrraedd, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain wrth ein desg flaen. Cofiwch gyrraedd mewn da bryd. 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd angen pàs Covid cyfredol i nodi eich bod wedi’ch brechu’n llawn, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Manylion yma. Gallwch gofrestru am bàs Covid ar wefan y GIG yma

Mae peiriannau hunan-sganio tocynnau wrth fynedfa'r ddwy sinema bellach. Bydd yn rhaid i chi sganio eich tocyn wrth y drws.

Ewch i mewn i'r sinema ac i'r sedd a ddyrannwyd i chi. Mae’r manylion hynny ar gael ar eich tocyn.

Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, rydyn ni wedi tynnu seddi i greu mwy o le ac rydyn ni’n gwerthu nifer is o docynnau na’r capasiti er mwyn sicrhau pellter cymdeithasol o 2m rhwng swigod archebu. Gofynnwn i chi fod yn ystyriol o eraill a’r rhai a allai fod yn fwy bregus na chi.

Gallwch lwytho cynlluniau seddi y sinema i lawr cyn ymweld. Byddan nhw hefyd i’w gweld y tu allan i bob sinema. Llwythwch gynllun seddi Sinema 1 / Sinema 2 i lawr isod.

Mae'n hanfodol gwisgo masg yn ein sinemâu ar bob adeg.

Gweld Seddi Sinema 1

Gweld Seddi Sinema 2

 

Frequently Asked Questions: Cinema

If you have a question that isn't answered here, or isn't in our Welcome backFood & Drink, GalleryTicket Information or Access pages, please email enquiry@chapter.org and we'll get back to you as soon as we can.

Ymweliad