Y Brain / Kargalar

Thursday 14 March - Saturday 16 March

IMPORTANT MESSAGE

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Y Brain / Kargalar

Be Aware Productions

After years of repression and censorship, writer Meltem Arikan moved to Wales where she feels a deep sense of belonging. In a state of personal crisis, her Turkish-speaking, repressed and rigid self (called Mel) meets her Welsh-speaking, adventurous, nature-loving self (called Tem) for the first time...

Written by Meltem Arikan, with Welsh-language parts by Sharon Morgan, Be Aware’s new play is an exploration of belonging, identity and language. All shows will be accessible for English speakers.

 

Yıllar süren baskı ve sansür sonucunda yazar Meltem, derin bir aidiyet duygusu hissettiği Galler’e taşınır. Kendi içinde yaşadığı büyük kırılma sırasında, Türkçe konuşan, bastırılmış, rijit kişiliği Mel, Galce konuşan maceraperest, doğa düşkünü kişiliği Tem ile karşılaşır.

Meltem Arıkan’ın yazdığı, Galce bölümleri Sharon Morgan’ın çevirdigi, Be Aware’in yeni oyunu aidiyet, kimlik ve dili sorgulayan kişisel bir yolculuk. Oyun İngilizce konuşanlar tarafından da takip edilebilecek.

 

My Chapter Login

Lost your password?

Not a member yet?

×