Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

CARDIFF ANIMATION FESTIVAL 2024: TOCYNNAU AR WERTH NAWRRHAGLEN LLAWN WEDI’I GADARNHAU

  • Published:

Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer y pumed Gŵyl Animeiddio Caerdydd (CAF), digwyddiad dwyflynyddol hybrid a gynhelir wyneb yn wyneb 25-28 Ebrill 2024 yn Chapter, Caerdydd gyda digwyddiadau ar-lein yn parhau tan 12 Mai.

Bydd y rhaglen lawn yn cynnwys:

Dangosiadau o 96 o ffilmiau byr a wnaed mewn 23 o wledydd ledled y byd, pob un ohonynt mewn cystadleuaeth ar gyfer Gwobrau CAF (gan gynnwys Gwobr y Gynulleidfa); yn ogystal â rhaglen ffilm fer yn llwyfannu gwaith animeiddwyr niwrowahanol, wedi'i churadu gan Different Voices.

Dangosiadau ffilm nodwedd gan gynnwys; ffilmiau anime BLUE GIANT, yn seiliedig ar gyfres manga Japaneaidd ar thema jazz lle mae myfyriwr ysgol uwchradd yn dilyn ei freuddwyd o ddod yn sacsoffonydd, a Lonely Castle in the Mirror gan Keiichi Hara, am grŵp o blant ysgol sy'n darganfod porth hudolus i gastell ar ynys; y trasigomedi ddi-leferydd Sbaeneg-Ffrangeg Robot Dreams a enwebwyd am Wobr yr Academi, sy'n dilyn y cyfeillgarwch rhwng ci a robot; Chicken for Linda, ffilm Ffrengig-Eidaleg am bleserau ansicr plentyndod; a Kensuke's Kingdom, addasiad DU o lyfr plant Michael Morpurgo o'r un enw, yn cynnwys lleisiau Sally Hawkins, Cillian Murphy a Ken Watanabe, a wnaed yn rhannol yng Nghymru ac a ariannwyd gan Ffilm Cymru Wales. Bydd sesiwn holi-ac-ateb gyda'r cyfarwyddwyr Neil Boyle, y cyfarwyddwr celf Mike Shortenand a'r pennaeth cyfansoddi Neil Martin yn dilyn y dangosiad.

Dosbarthiadau meistr dan arweiniad yr artistiaid y tu ôl i rai o ffilmiau animeiddiedig mwyaf poblogaidd ac adnabyddus y byd, gan gynnwys; y pypedwyr a gwneuthurwyr action byw Eliot Gibbins a Josh Elwell, a weithiodd ar benodau 60 mlwyddiant a Nadolig Doctor Who yn rhannu eu dull hybrid o gydweithio â thimau dylunio, saernïo a VFX ar y penodau newydd sbon; yr animeiddiwr Tina Nawrocki yn trafod Cuphead, Jamie Badminton, cynhyrchydd yr hynod lwyddiannus Peppa Pig, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed eleni; a’r dylunydd sain, cyfansoddwr ac artist llais o Gymru, Phil Brookes, a fydd yn cynnal sesiwn foley byw ar y llwyfan.

Bydd digwyddiadau eraill yn cynnwys: gweithdai gan gyfarwyddwr celf Factory Jamie Stockley ar wneud propiau ar gyfer animeiddio; un gan y gwneuthurwr ffilmiau Mary Martins am grafu ar ffilm 16mm; a gweithdy dylunio cymeriadau gan Tina Nawrocki, lle bydd hi’n helpu cyfranogwyr i greu eu bos Cuphead-esque eu hunain; One Bum Cinema Club, o bosibl y sinema leiaf yn y byd, yn hynod boblogaidd gyda chynulleidfaoedd mewn CAFs blaenorol yng nghyntedd Chapter; Bydd CAF yn cydweithio â Gŵyl Animeiddio Ryngwladol Cape Town eto i arddangos eu Dewis Ffilm Affricanaidd Gorau CTIAF 2023; Diwrnod Diwydiant ar ddydd Iau 25 Ebrill, diwrnod o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant gan gynnwys trafodaeth banel ar ymuno â'r diwydiant animeiddio, cyfleoedd ariannu a phrif sgwrs gan Hanna-Barbera Studios Europe a Lucid Games; Taith Arlunio a Cherdded o amgylch Caerdydd dan arweiniad Briar White, animeiddiwr a darlunydd a hyfforddwyd yng Nghaerdydd; arddangosfa animeiddio wedi'i churadu gan Cardiff Umbrella ac a gynhaliwyd yno; Quick Draw, her animeiddio 48 awr lle bydd yr holl ffilmiau a grëwyd o fewn 48 awr yn cael eu dangos fel rhan o’r ŵyl; yn ogystal â dangosiadau hamddenol a chyfeillgar i fabanod; nosweithiau cymdeithasol gan gynnwys karaoke a digwyddiadau ar-lein gan gynnwys sesiynau Holi ac Ateb gwneuthurwr ffilmiau byw a gynhelir gan yr animeiddiwr a gwesteiwr podlediadau Terry Ibele.

Bydd capsiynau a dehongli Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i bob digwyddiad yn yr ŵyl.

Mae'r holl docynnau ar werth ac mae'r rhaglen lawn bellach ar wefan CAF: www.cardiffanimation.com

Meddai Ellys Donovan, Cynhyrchydd Gŵyl Animeiddio Caerdydd: “Rydym yn byw ac yn anadlu ffilmiau wedi’u hanimeiddio, ac uchafbwynt ein blwyddyn, bob blwyddyn, yw rhannu ein dewis o’r ffilmiau newydd gorau gyda chynulleidfaoedd yng Nghaerdydd ac ar-lein. Rydym hefyd yn anelu at gefnogi lles ein cynulleidfa, gan gynnwys pwyntiau i orffwys, mwynhau prydau gyda'n gilydd a chymdeithasu. Animeiddiad ysbrydoledig o safon fyd-eang mewn gŵyl ysgogol, brysur – mae’n wledd i bob cynulleidfa.”

Cardiff Animation Festival is Wales’ only global animation festival, celebrating animated films – and the artists who make them – with audiences in-person and online since 2014. In 2018 they launched CAF’s first biennial festival, now a huge hit with artists, students and enthusiasts of all ages. More than 4,000 tickets were sold across 100 events at the 2022 festival. Cardiff Animation Festival is a non-profit Community Interest Company.

Website: cardiffanimation.com | Email: [email protected]

Facebook: facebook.com/cardiffanimationfestival | X: twitter.com/CardiffAnimFest

Instagram: instagram.com/cardiffanimfest | Newsletter: bit.ly/CAFnews | Follow CAF24: #CAF24

CAF24 is funded by Arts Council of Wales, Welsh Government, Ffilm Cymru Wales, BFI Network Wales and Ymddiried through the Owen Edwards Scholarship Fund. It is sponsored by Picl Animation, BumpyBox, Bomper, Twt Productions, ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions and Toon Boom.