Rydyn ni’n cynnig ystod o ofodau gwych, sydd ar gael saith diwrnod yr wythnos, y gallwch eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, dosbarthiadau, ymarferion, perfformiadau, digwyddiadau arbennig, partïon preifat, neu hyd yn oed fel lleoliad ffilmio.

Mae ein gofodau’n amrywio o ran maint, steil ac ymarferoldeb, gyda rhai’n cynnig llenni blacowt, lloriau sbring, offer clyweledol, a bar hyd yn oed, ac mae modd i unigolion, busnesau, cwmnïau neu grwpiau cymunedol ddefnyddio pob un ohonynt.

Bydd ein Tîm Gwasanaethau Ymwelwyr wrth law i roi’r cymorth sydd ei angen arnoch i dynnu’r straen o drefnu digwyddiad.

Gwneud ymholiad

Rydyn ni’n cynnig ystod o ofodau gwych, sydd ar gael saith diwrnod yr wythnos, y gallwch eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, dosbarthiadau, ymarferion, perfformiadau, digwyddiadau arbennig, partïon preifat, neu hyd yn oed fel lleoliad ffilmio.

Our spaces

Hospitality

Hospitality Options

If you’re hosting an event with us, hospitality can be pre-arranged. Our menu offers a selection of teas, coffee, soft drinks, breakfast, lunch and hot or cold buffet options. We can also discuss a bespoke menu with you if you have something special in mind. A selection of wine, beer and cocktails (or mocktails) is also available.

Bring a taste of our caffi bar into your event with our hospitality packages: a broad selection of teas, coffees, soft drinks, breakfast, lunch or dinner, or hot and cold buffet options as well as alcoholic and non-alcoholic drinks to make your guests feel extra special.

To see our Hospitality Menu click below

A cafe assistant serves two customers at the till in Chapter, to the right is a glass cabinet full of cakes and biscuits.

Bwydlen Nadolig

Dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer eich parti Nadolig, o ddathliad bach i glamp o barti. Mae ganddon ni bopeth sydd ei angen ar eich grŵp, sefydliad neu fusnes i ddod at eich gilydd i ddathlu hwyl yr ŵyl ar ddiwedd 2023.

Mae ein bwydlen Nadolig i’w gweld yma.

Classes at Chapter

Browse all the public classes and groups that call Chapter their home

Click here