Y Llofft

Y Llofft yw’r unig ofod yn Chapter nad oes modd cael mynediad iddi mewn cadair olwyn ar hyn o bryd, a dyna pam nad yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer y rhaglen gyhoeddus. Mae’r Llofft yn ofod golau ac awyrog, ag arwynebedd mawr sy’n ddelfrydol ar gyfer gweithio ar ddig­wyddiadau, perf­formiadau, neu archwilio arferion y mae angen llawer o le ar eu cyfer, fel dawns, gosodwaith, neu sain.